Aforizmák mindenkinek és senkinek

Az önhittség nem erő, csak az erő illúziója.


*


Annyira sokat beszélnek az élet szépségéről, hogy az embernek elmegy tőle a kedve.


*


Addig érdekel a morál, míg nem rám alkalmazzák.


*


Addig létezik az erkölcs, amíg nem az emberrel példálóznak.


*


Az erősek sohasem buknak el, csak átalakulnak. Ez a közös a hívőben és az istentagadóban.


*


Ha nem akarunk felemelkedni, az elveink is törpék maradnak.


*


Aki nem hisz Istenben, az semmiben nem hisz.


*


A kereszténység a valóság egyetlen paradoxona.


*


A kereszténységgel kezdődik a világ pusztulása. Mivel ezt akkor senki nem értette, ezért megírták a Jelenések könyvét.


*


Az imádság a neveléstudomány egyetlen hatékony eszköze. A bot sem rossz, de inkább látványos. Az emberek azonban e két eszközt szinte minden esetben felcserélik.


*


A halál felett érzett kétségbeesés az emberi önzés fokmérője. A gyász az egyetlen fennkölt érzés.


*


A szerelem az önzés leghitványabb formája. A szeretet a szerelem ellenpólusa. Hogy a két fogalom azonos tövű, az a nyelvek bölcsessége. Isten és Sátán. Ugyanazok a mássalhangzók adják ezt a két ősi fogalmat a legősibb nyelven.


*


Az erősek mutatják az irányt, a gyengék eveznek. A hajó mégis körbejár. Ilyen egyszerű a világtörténelem.