SziromtépkedőEz a lány szomorún lépked,
s remegő levelet tépked,
neveket konokul mormol,
a fiú odabenn horkol.


Ez a lány kacarász most már,
szeme fény, aranyat rostál.
A fiú kitekint csendben:
Hol ocsúd? Odafenn, mennyben?