Modern ars poeticaA mai versem nem szól semmiről!

Képzelt tollal nem verem a dobot,


- billentyűm ma hiába klattyogott -


öröm nem keres, bánat nem gyötör.
Nem vagyok ma még fagyott, sem felhevült.


Szójátszók kószáló sorát terhelem.


A kicsorgó semmit is csak képzelem,


most, ahogy megfestem a vicsorgó űrt.
Ma nem zokogok tenyérközbe borultan!


Édes nyár nem hiányzik, komor ősz nem bánt,


szívemre sem ül a nehéz fejű ábránd!
Még ha úgy látnál is, én meg sem tébolyultam!


Csak írom a mai versem, ahogy az élet:


VEHETEK bele rossz rímet, VERHETEK szépet.

2004