Antikvárium: Telihold
Mint letűnt, bús királyok

fáradt, néma léptekkel

a sápadt sziklára kiállok,

s az erdőt holt árnyak lepik el.
 

A kék est összerezzen,

ajkam szürke imát mormol

s a bolondok százan-ezren

születnek a száraz porból.
 

Testünk se hús, se csont

ajkunk zúgó dalt ont

és sebző láztól oltva,
 

akár egy űzött, sötét kán,

át fellegen és éjszakán

vágtatunk a messzi holdba…

2008.