Temetőben

Őrködő szeretet

A Stabat Matert énekli a kórus. Templomok fájdalmas, megkínzott
Krisztusát mutatja a képernyő. Aztán a Feszületet. Azután csak a
Megfeszítettet.


A Megfeszített széttárt karral, s mögötte vonulni látszanak a temető
keresztjei. Sírok felett repülő csodálatos, különös madár így a szétfeszített
kezű Jézus.


Igaz kép. Művészi kép.


Halottak feltámadásig tartó nyugalma fölött a kereszthalálban velünk
testvérré lett Krisztus őrködik, Őrködő Szeretet.


Óh, hányféleképpen szól hozzánk a Megfeszített!?


Halljuk? Látjuk? A Megfeszített Szeretet őrködik temetőinkben sírjaink
felett...
Anyám sírjánál - Szeretet
Csirkék kapirgálnak az udvaron. A Mindenség arcán karcolást sem ejtenek.
Szeretteink sírján kapirgálunk - mi emberek -, a virágnak helyet. A Kozmoszra
"támaszkodó" halottjainkat azonban érinteni nem lehet.


Állok Anyám sírja mellett. Nincs itt, hasít belém a döbbenet! Emlékhely
csupán a sírhalom. Ha él, léte s élete máshol folytatódik. Talán? Biztos!


Csirkék kapirgálnak az udvaron, bár a Mindenség arcán karcolást sem ejtenek.
Anyám sírján "semmit" nem teszek, hiszen a kéz mozdulata nem, egyedül
a Szeretet érintheti meg.
Ki áll sírom mellé?
Sírkövek, emlékkövek, fejfák és keresztek a temetőben. Őrzik a halottakat,
emlékükre vigyáznak. Sírom jeltelen legyen, csak a szívek őrizzék emlékemet.


Mielőtt megszülettem, nem beszélt rólam előre semmi jel. A temetőben bármi
tárgy miért emlékeztessen rám? Születésem előtt néhány szív várt csupán. Ha
meghalok, csak annak szívében éljek, aki szeretett.


Egy sírhalom egyszer engem is eltakar.


Élő virág rajta csak a szeretet legyen!


Mit ér sírkő, mit ér
márvány akkor nekem? Csak a szívek, amelyek szerettek! Minek hát sírkő,
aranybetű, ha nincs szív, amely szeret?


Gyertyát se gyújtsanak. Szívek, igen, mécsek, bennük szeretet. Azt a halál sem
fújja el.


Ki áll majd sírom mellé?


Csak az álljon, aki szeret...