Jézus és Júdás( Mt 26, 47-50)

A Hold fehér fényében találkozik az árulás éjszakáján Júdás és Jézus. Az ijedt apostolok és az elfogó csapat gyűrűjében állnak. Megölelik egymást. Érzik egymás szívének dobbanását. Micsoda találkozás?! Két szív, pokol és menny, bűn és kegyelem, a Sátán és az Isten találkozik ebben az ölelésben.
Júdás a Sátán embere. A bűn szülötte. Jézus az istenember. A kegyelem Istene. " A Sátán megszállta a karióti Júdást. " Jézus a Szentlélekkel eltelt ember.
Júdás sátáni módon dolgozik: " a nép tudta nélkül " árulja el Mesterét. A bűn mindig rejti magát. Jézus pedig nyugodtan mondhatta: " Én mindenkor nyíltan szóltam."
Júdás indító oka az árulásért kapott 30 ezüst pénz. aljas tettekhez elegendő az anyagi előny. Jézus a pénz rabszolgájával szemben szegény, hiszen " nincs hová fejét lehajtsa ". Az igazság és a jóság elkötelezettjeit az eszmék és eszmények belső értéke motiválja.
Júdás Jézushoz lépett és megcsókolta. A jó álarcában érkezik a gonosz. Az Elárult panaszosan kérdi: " Csókkal árulod el az Ember Fiát?" A jóság elárultan is jó marad. Fáj neki a hűtlenség, de a fájdalmat nem viszonozza fájdalommal.
" Üdvözlégy Mester! " Álnok az áruló. Igazi arcát soha nem mutatja meg. " Barátom, miért jöttél? " Jézus őszinte. Nem gyűlöl. Abban nagy, hogy még ellenségét is szereti, a megbánásra, a megtérésre ad alkalmat.
Íme, micsoda találkozás az árulás éjszakáján. Hold világítja meg Jézus és Júdás arcát. Megölelik egymást. Jézus átöleli Júdást, hogy az áruló megtérjen, amint a nyilvánosan bűnös Magdolna megbánta vétkeit, a gyűlölettől izzó Saul pedig Pál lett, üldözőből üldözött. Az árulás éjszakáján Jézus ölelésében a kegyelem érinti a bűnt, hogy megszüntesse, az Irgalom szívére vonja a gyűlöletet, hogy szeretetté változtassa.
Ám Júdás kibontakozik Jézus karjaiból. Ettől a pillanattól kezdve külön folytatják útjaikat. Júdás eljátszva a bűnbánat alkalmát, a Sátán útján megy tovább. Jézus az ő Atyja által akart úton halad tovább? - Hová futnak ezek az utak?
Júdás eladta Mesterét, elhagyta barátait, megtagadta eszméit, hitét. Jézus folytatja útját, amely az Isten útja, megy meghalni barátaiért és a világmindenség üdvösségéért.
Én, - mi, - melyik úton járunk?
Júdás, amikor már kezében volt a 30 ezüst pénz, vesztesnek érezte magát: "Elárultam az igaz vért!" Pénzét szétszórja, kötelet fog, elhagyatott helyen talál egy fát, és végez magával... Jézus pedig, amikor haldoklik a keresztfán, amikor "vesztett", nyertesnek érzi magát és belekiáltja ott a Golgotán a világba: " Beteljesedett!"
A Sátán útján, ha nyerünk is vesztünk. Isten útján, ha "vesztünk", nyerünk, ha meghalunk is élünk...