Jézus és Veronika, Jeruzsálem asszonyai

(Lk. 23,27-28)

Sírnak az asszonyok a keresztúton. Mi mást tehetnének? Csupán
könnyeiket adhatják. Jajongásukban  részvét, szeretet. Sírnak.
Mit tehet a fegyverbe öltözött erőszakkal szemben a szeretet?
Öklöket rázzák feléjük, de ők csak mennek.  Vér piroslik a
köveken. Fájdalom bennük. Bátrak, egyikük különösen, bár az
evangélista nem említi sem nevét, sem cselekedetét. De jól érzi és
írja a francia Mauriac: "Lehetetlen, hogy egy asszony
ellenállhatott volna a  vágynak, hogy le ne törölje ezt a
rettenetes arcot." Veronika ( a hagyomány őrzi nevét )
cselekedete a vigasztalás örökszép mozdulata.
        Jézus nem utasítja
vissza Veronika kendőjét, amellyel vérző, sebes arcát letörli.
Elfogadja az együttérzés gyönyörű gyöngédségét. Fölemeli fáradt
tekintetét. Belenéz a síró asszonyok, lányok szemébe, amelyek
magukba isszák szomorú arcának vonásait. És Jézus megáll. (Micsoda
fordulat!) A sajnáltból sajnálkozó lesz, a megsiratottból sírásra
intő lesz. Szól. Elgyengült hangja felerősödik. " Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, sírjatok inkább
magatok és gyermekeitek miatt. Jönnek majd napok, amikor azt fogják
mondani: Boldogok a magtalanok és az asszonyok, akik nem szültek és
nem szoptattak!"

        Igen, az asszonyok a
látottakon sírnak: sebek, vér, köpések, gúny... Jézus figyelmeztet,
a fizikai rossznál szörnyűbb a lelki: a szívnek is vannak sebei,
fekélyei, daganatai a bűnnek... Boldogok, akik nem szültek, -
kiáltja. Igen, mert " rémséges a gondolat, Júdást szülni,
hóhért, ki az Urat keresztre feszítette, gyermeket, aki bűnnek
válik rabjává". (Prohászka)
        Ó Anyák, Jeruzsálem és
hazánk leányai, így figyelmeztet Jézus. Csak az igazi anyaság, a
nőiség szépségbe bomlása, ha szentet neveltek, embert, aki "
Isten lehelte szép és föld-szülte föld". (Sík S.)
        Jézus elfogadta Veronika
kendőjét. Elfogadta a könnyeket. Enyhítette halálos szomorúságát.
Addig nincs veszve az emberiség, amíg  vannak könnyező nők és
kendőt  nyújtó Veronikák. Sírjatok, csak sírjatok, abba
beleszépül a lelketek, enyhül a fájdalom, csitul  a gond.
Könnycseppjeitek  balzsam a sebzett szíveknek.
         Az evangélium
bőven beszél együtt érző asszonyokról. Árulót, hittagadót nem
említ. Azt följegyezte róluk: szerették Őt. A szeretet tesz
hatalmassá. A szolgáló lehajlás emel fel. Tekintetükben az isteni
irgalom simogat.
        ( Ó jaj, ha  nem
így van! Hiszen ismerünk olyat a Bibliában, aki táncáért anyja
ellenségének fejét kérte. Szemében nem voltak könnyek. De most
maradjunk a keresztúton.)
          Jézus Anyja, és Jeruzsálem síró asszonyai, Veronika lelkű nők, mi
"erős" férfiak könnyeitektől tanulunk. És veletek
hisszük, amit a Kereszthordozó Urunk mondott: " BOLDOGOK
VAGYTOK, AKIK MOST SÍRTOK, MAJD NEVETNI FOGTOK!"