Adni vagy kapni
 
 ADNI VAGY KAPNI


Emberi kérdés. Valóban szüntelen dilemma. Emberi
természetünk igénye mind a kettő: adjunk vagy kapjunk? Melyik bennünk az
erősebb? A válasz önismeretünkhöz föltétlen kell, mások megismerésében
tisztábban  látunk. Mind a kérdésre, mind az igényre valószínű, véleményünk
személyenként változó. Mostanában  -olvasóink észrevették- engem a jézusi
boldogságok foglalkoztatnak. És lám, dilemmánkra neki is van véleménye. Pál
apostol idézi szavait: " Nagyobb boldogság adni, mint kapni. "
(ApCsel
20,35.)

              
Jézus evangéliumának lényege, hogy tanítja az emberi boldogság feltételeit.
Természetesen nem vizet prédikál és bort iszik, hanem elsősorban, amit kíván,
tanácsol, ő maga megéli
azt.

              
Aki ad, inkább boldog, mint aki kap. Az adakozás boldogság. Kiről állíthatnánk
jelentősebben, hogy Ő  ajándékozó?! Ki ismerhette jobban nálánál a
viszonzás reménye nélküli ajándékozás örömét, hiszen arra biztat : " Amikor
vendégséget rendezel, hívd a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Így boldog
leszel, mert ők nem tudják viszonozni neked."
(Lk
14,13)

             
Ő maga az Atyaisten ajándéka az emberiségnek: " Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta."
Ő pedig örömhírt hozott minden embernek,
egészséget adott a betegeknek, vigasztalta a szomorúakat, új parancsot adott az
emberiségnek: szeressétek egymást, sőt ellenségeiteket is. Félelmetes ajándékozó
Ó. Testét és vérét hagyta kenyér és bor színében. Szavait ajándékozza, melyek
élet és lélek, az evangéliumokban. Sőt, amint tanította, hogy " Nagyobb
szeretete senkinek nincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért ",
amint tanította Ő így tett: meghalt a kereszten. Utána elment a mennybe,
hogy helyet készítsen, helyet adjon
nekünk.

            
Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Csak az ismeri fel, aki maga is gyakorolja.
Végső soron szívünk kérdése ez. Ebben az ügyben a szív társa a kezünk. A kéz az,
amely üres tenyerét tartja, hogy valamit kapjon. Ám ugyancsak a kéz az, amely
ajándékkal tele kínálja javait.  - Kérdem ki a gazdagabb? Aki adni tud vagy
az, aki csak várja, hogy kapjon. Aki ad, az nagylelkű. A nagylelkűség erő! Erő
mely úrrá lesz az önzésen, az irigységen, a féltékenységen, legyőzi a bosszú
vágyát. A nagylelkű örül mások értékeinek. - Ha ezt átgondoljuk, Jézus isteni
igazsága megerősödik
bennünk.

            
Selye János a magyar tudós, aki felfedezte a "stressz" jelentőségét, hosszan
fejtegeti, hogy aki jó, másokkal jót tesz, adakozik, azt az embert a HÁLA öleli
meg. A hálát érezni boldogság. Kit nem töltött már el öröm, amikor hallotta,
amikor neki mondták: köszönöm! "Csak" ennyi. Mégis. Valami boldogságba oldódik
a  szív, amikor hála érinti. Nagyobb boldogság adni, mint kapni!  Ki
hálás neked? Hallottad ma: köszönöm? Te mondtad valakinek? Betölt a
hála?

            
Tégy jót, és hála öleli körül a szívedet.A hála barátokat gyűjt neked.

A
kérdés adva van. Adni vagy kapni? A válaszra Jézus segít. Olvastuk szavait.
Életét ismerjük. Csak életünkkel tapasztalhatjuk meg, hogy igaza van: nagyobb
boldogság adni, mint
kapni.