Szüzesség és anyaság

Részletek Mácz István Egészen szép vagy című könyvéből


(...)


Mi is a szüzesség? A szó első jelentése szexuális, nemi érintetlenséget jelent. Most tágabban értelmezzük. A szüzesség az az életállapot, amelyet a nő önként vállal vagy elfogad és amelyben szexuális megtartoztatásban él. Ez a megtartoztatás önmagában nem érték. Értékét attól a szeretettől kapja, ha valaki ezt az önmegtartóztatást Isten iránti szeretetből és/vagy embereket szolgáló szeretet megéléséért vállalja, vagy elfogadja az élettől bármily okból ezen „rákényszerített" sorsot.


A szüzesség lelkület, erény, amely a nemi hajlamokat eszmei törekvéseknek rendel alá és ezért lemond azok megéléséről. A szüzesség lelki erő és szeretet, s ezen két érték sajátos szépséget ad a szűznek.


(...)


Szűznek születik minden ember. A szüzesség az élet természetes állapota. És az maradhat egy életen át annak, aki szeretetből éli meg.


(...)


Az önként megélt szüzességben a nő, mint személy valósítja meg önmagát. Ő olyasvalaki, akit az Isten önmagáért akar és szeret. Ő egyedül valósítja meg női mivoltának értékét.


(...)


A szabadon választott szűzi élet nem csupán NEM a szexuális élet felé, hanem IGEN a tökéletes önátadásra: szeretetben szolgálni az embert és/vagy az istent.


(...)


Az anyaság misztériumát elfogadjuk, ám a szüzesség titokzatos gazdagságát kevesen ismerik fel.


(...)


Az anya értéke, hogy szívén átfolyik a nemzedékek élete. Az anyában élet fogan, életet szül, életet ad tovább a földi végtelenség történésében.


A szűzben a személyiség magasztosul fel.


(...)


A szűz titka, hogy hisz önmaga személyiségében. Bátran mer magányos lenni.


(...)


A Nőben természetes az a szeretet, mely anyává teszi őt. Aki nőnek születik, anyának születik.


(...)


A Nő életkorától és sorsának körülményeitől függetlenül elsősorban anya. Az anyaságtól nem lehet megfosztani a szüzet sem. Ő lélekben lehet és legyen anya.


A vér szerinti anyák is csak akkor édesanyák, ha lélekben az anyaság jóságával ölelik, nevelik, ápolják, védik gyermeküket.


(...)


A gyermeket pólyáló kéz, a betegeket ápoló kéz,, az otthonokat takarító kéz, az ételt készítő kéz: anyai kéz.