Octavio Paz - Alkony a város fölött
A nap már felhabzsolja a ma hulladékát,

a rongyos, tépett ég már csak egy vályú;

fény tapos a kerítésre: romos deszkájú,

kopárságán salétrom és por veti árnyát.

 

Kőrisfák álldogálnak, néha lomb szólítgat,

és szürkület csurran az elcsendesült térre,

vakon bólint rab testvére s válik fehérre,

- ahogy’ egy tátongó seb szélei szétnyílnak.

 

Utcák, melyek a nagy semmibe torkollnak,

utcák, omlatag, vég nélkül futó ösvények,

rajtuk bolyong az oktalan, éber gondolat.

 

Minden, mi nekem szól, odadöf torkomnak,

benned nyugszom, város, alján az öblének,

kő-kebledbe végleg elhantolva csontomat.
 
Octavio Paz - Crepúsculos de la ciudad

 

Devora el sol restos ya inciertos;

el cielo roto, hendido, es una fosa;

la luz se atarda en la pared ruinosa;

polvo y salitre soplan sus desiertos.

 

Se yerguen más los fresnos, más despiertos,

y anochecen la plaza silenciosa,

tan a ciegas palpada y tan esposa

como herida de bordes siempre abiertos.

 

Calles en que la nada desemboca,

calles sin fin andadas, desvarío

sin fin del pensamiento desvelado.

 

Todo lo que me nombra o que me evoca

yace, ciudad, en ti, yace vacío,

en tu pecho de piedra sepultado.

 

Budapest, 2014. február 1.