Názáreti Mária


                                                               
- vallomás -NÁZÁRETI MÁRIA - ama falu
legszebb leánya, tisztellek érintetlenségedben, tisztellek
nőiességed mély vágyában,hogy anya légy. Názáreti Mária,
aki édesanyáddal főztél, takarítottál, aki senki-nem-látta
rejtekben imádkoztál, akinek szívében még sejtésként sem
merülhetett föl, hogy mi vár rád, - szeretlek.


                                   NÁZÁRETI MÁRIA hallom
nevetésed a fiatal lányok együtt nevetésében, látom
mosolyodat, amelyben bizalommal nézel a rád mosolygókra.
Tudom, egyszerűség volt köntösöd, legszebb a názáreti
lányok között és vártál, vártál, mint a föld minden lánya
várakozással teli.


                                   NÁZÁRETI MÁRIA jött az
Ég küldöttje, és te, aki mindenkor hittél, meglepetés
nélkül hallgattad szavát, értetted szavát. Igent mondtál
az Isten üzenetére, és lettél Fiának anyja és maradtál
Názáreti Mária. Óh, mondd, édesanyád, jó atyád sejtette
titkodat, a végső soron soha fel nem fogható misztériumot:
méhedben az Isten Fiát hordozod?


                                   NÁZÁRETI MÁRIA éltél
tovább, mintha semmi sem történt volna, látszólag
változatlanul éltél, de belül nyugodt voltál? Jegyesed
előtt, akit szerettél, előtte is őrizted titkodat? (Az
angyal szólt álmában neki.) Názáreti Mária jártál a kútra,
szomszédokkal beszélgettél, együtt voltál barátnőiddel
megőrzött leányságod kedvességében.Semmi sem változott,
míg látszódni nem kezdett Áldott Gyümölcsöd.


                                     NÁZÁRETI MÁRIA életed
nyílt és titok. Benned az elgondolhatatlan Kimondhatatlan,
a soha fel nem fogható MISZTÉRIUM fogant meg. Mint ember
már titokzatos voltál, ám a benned emberré lett isten
szíve szíveddel együtt dobogott, így teljes titokká tett,
Titkos Értelmű Rózsa.


                                     NÁZÁRETI MÁRIA
szültél, amint minden nő szül, aki anyává lett. Anyaivá
szépült tej gazdag melledből szoptattál. Járni tanítottad
gyermeked. Gügyögése szavakká tökéletesedett ajkán, hiszen
embernyelven te tanítottad a szóra, az egyetlen Igét, az
egyetlen Szót, Isten Szavát, - sejtetted mit teszel? Igazi
nagyságod a szolgálatban van Urunk  Szolgáló Leánya.


                                     NÁZÁRETI ASSZONY,
Jézus Anyja, József asszonya, így szeretlek, egyszerű
koronázatlan életedben, "csak" így, elsősorban így fogadom
el Fiadnak szavát: "Íme a te Anyád." Igen, Anyám vagy
nekem, názáreti asszony és fiad lettem Fiad akaratából.


                                     NÁZÁRETI ASSZONY jött
az idő és hallanod kellett Egyszülötted ajkáról: " Atyám
dolgaiban kell lennem...", majd hozta a hír, hogy Fiad
életére tőrnek és eljött az óra, amikor ő, Szerelmetes
Fiad a keresztútra lépett... és kísérted Őt.


                                    NÁZÁRETI MÁRIA mi
mindent tudtál már addig is? Most megtapasztaltad, amit
sok-sok anya átél: szenvedni látod gyermeked és még csak
meg sem érintheted.Haldoklásának tanúja, együtt érző
részese lettél. Hét tőr járta át lelked. Vigasz volt a
végrendelet? "Íme a te anyád. Íme a te fiad!" Könnyes
tekinteted válaszolta: "Legyen nekem a te igéd szerint."


                                   NÁZÁRETI MÁRIA tanúja
lettél a Feltámadottnak, bár semmi sem írja megölelhetted
a Feltámadottat, aki neked a fiad, szülted, szóra
tanítottad, imád kísérte minden lépését, halott Szent
testét a sír ölelése előtt öledben ringathattad, ó
egyetlen sor nem írja, hogy Fiad megölelt és megölelhetted
feltámadt Egyszülöttedet, egyetlen írás sem szól róla, de
én hiszem.


                                     NÁZÁRETI MÁRIA Jézus
elmondhatatlanul szeretett, ő, aki tudta és tudja, mi van
az ember szívében, aki jól tudta a vajúdó asszony
fájdalmát és felszabadult örömét, jól ismerte a gyermekét
temető anya kínját, óh hogyne vigasztalt volna meg, újra
élőn eleven ölelésével Fájdalmak Asszonya, hogy
Boldogasszony legyél?!


                                   NÁZÁRETI MÁRIA, íme
özvegyen és Fiadtól "árván", (furcsa árvaság, amikor nem a
gyermek marad árva szülő nélkül, hanem a szülő anya
gyermeke nélkül), árván és özvegyen éltél tovább
Názáretben,


                                  tisztellek és í g y 
tisztellek, Názáreti Mária, Jézus Anyja, akarata szerint
nekem is anyám, szeretlek, még akkor is, ha gyermekségem
tökéletlen, töredékes, ám tiszteletében teljes...
2001-2014