Ködös alkonyat
Kilép a köd a barna fák közül

s a kertre szürke rongyokat dobál.

Bokrok tövében ázott fűre ül

a pillanatra süppedő homály.
 

A házak tetejéről víz csöpög,

sárrá válva, amint a földhöz ér.

Tócsában csöpp gyűrűk a cseppkörök,

alján egy bogár küzd az életért.
 

Észrevétlen, távolodó percek

vonják unottan egyre az időt.

A múltban semmi darabkák lesznek

s onnan csalják az elkövetkezőt.
 

Már párnáját készítve nyugaton,

pislantva egyet, visszanéz a nap.

S ráborul a tájra az unalom -

az ijesztőn szürkülő ég alatt.
 

Fonnyadó fényszirmokból kovácsol

ólmot hangtalanul a délután.

Összeolvad lassan közel s távol

minden, mi most egy még, egymás után.

                       

A domb mögül előlép az este. 

Ásít, elindul s erre lépeget.

Falja, mit lát, dülöngél a teste,

s hozza hátán a földre vont eget.