Nehéz kereszt
Bazári zajban s díszletek között

nehéz kereszt ma élni emberül.

Jajong az ész, mert gyötrik  ösztönök,

s az érvek ellen indulat feszül.
 

Szorong a lélek, itt a test a szent,

a bűn erény s egy út a hit helyett.

Letűnt mi szép, s már  rég a mennybe ment, 

mi itt maradt, csak annak tettetett.
 

Közöny ködökbe fúl az irgalom

s az érdek ott áll mindenekfelett.

Szemét takarja, el van félvakon,

s könnyít magán a lelkiismeret.
 

Hamis csodák varázsa surran át

a részeg éjben fetrengők fölött.

Az ördög az, szétszórja önmagát,

majd elvegyül a porszemek között.