Franke asszony
Egyre közeleg a karácsony. Egyre többet próbáljuk kitalálni, mivel ajándékozzuk szeretteinket? Segítek. Ajándékozzunk szavakat. A szánkból felhangzó szó nem  csak hang. A szóban benne van lelkünk és szívünk. Ezért tanácsolom: beszélgessünk: szavainkat ajándékozzuk egymásnak.

A Nobel-díjas Henrich Böll  "És egy árva szót sem szólt" című regényének főszereplője Franke asszony, akinek tulajdonképpen semmi bűne nem volt. Naponta templomba ment, áldozott, másokon segített. A második világháború után Köln városában közismert volt, tisztelték jótékonysági munkájáért.

Tágas lakásának egyik szobájában albérlőként egy család lakott. Bognerék. Háborút járt a férfi, felesége három gyermeküket nevelte. Franke asszony megvető tekintettel méregette a férfit. Bognernét lenézte, hiszen olyan "ostoba", hogy negyedik gyermekét várja. A gyerekekre neheztelt, éreztette is velük, hogy nyugalmát és imáit zavarják. Egy jó szót sem szólt a családhoz, miközben a város szegényeivel törődött. Bogneréknak postán küldte ki a karácsonyi csomagot...

Az író azt mutatja be, hogy Franke asszonynak mégiscsak volt vétke: egy árva szót sem szólt az elesett családhoz. A szeretet hiányzott belőle.

Tükör ez a regény. Látunk benne egy tevékeny asszonyt, aki jótékonysági akciókat szervez, ám egy szava sincs a mellette élőkhöz. 

Nekünk van?

Mi szólunk? Jó szót. Vigasztaló szót. Örömmel átitatott sort. Együttérző szót. Szót, mely nem csak szánkból hangzik ki, hanem szívünk mélyéből forrásozott elő?

Kihez? - a mieinkhez...

Kihez? - bárkihez...

A mindennapi kenyérért imádkozunk, mindennapi kenyerünket add meg nekünk Uram. Pedig szükségünk van  a Szóra. A szó éltet. A szó elfogad. A szó a másik énjéből ajándékoz meg egy leheletnyivel. A szó által vagyok valaki, ha mondom, vagy hallom. Megszólított vagyok. Nem senki a tömegben.

Mily egyszerűek a köszönés szavai: jó reggelt, szép napot, nyugalmas estét... Szia... 

Ki nem élte meg már azt az egyszerű, de örömet gyújtó pillanatot, amikor ráköszöntek?! Felmelegszik a szív. 

Szóljunk a bolti eladóhoz, szóljunk orvosunkhoz, a portáshoz, munkatársainkhoz, elsősorban szóljunk a velünk együtt élőkhöz.

A szeretet, amikor élni akar, szólni akar. Hallgatásodban megfullad lelkedben.

Isten is szólt. (Bocsánat a nagyon emberies kifejezésért: nem "bírta" ki, hogy az általa szeretetből teremtett világhoz ne szóljon, ne szóljon a maga képére teremtett emberhez.) Sugalmazott szavai a Bibliában, de mivel az nem volt "elég", elküldte Fiát, megszületett Betlehemben, testté lett az IGE, Isten kimondott Szava hozzánk.

Aki szól, a Szeretet Istenéhez hasonló.

A szavak a szeretet-ostyájának morzsái.

Isten szava éltet. Kimondott szavad élet: öröm, vigasztalás, együttérzés. Boldog az, aki megszólított, nem ezt akarjuk karácsonykor mindenkinek, szeretteinknek? Szólj!

Szavaid kincsek. Önzetlenül szórjuk, mint szikráit a csillagszóró, karácsonykor.

Karácsonykor Isten Szava Jézusban megtestesült. (Szerencsétlen az az ember, aki "egy árva szót sem mond".)

Pénzzel nem mérhető a SZÓ, amelyet ajándékként kapunk és másoknak adunk.

(E megfontolások könnyítenek karácsonyi bevásárlásaink gondjain.)