Kórkép
Kevés a fény, a kórterem sötét.

Vigyorgó, falra festett ördögök

ragadnak ölni lelkesen szikét...

s pokróc alatt a vérző  múlt hörög.
 

Jajongva sír a meggyötört jelen,

keblén homály: a félhalott jövő.

Hegekbe szúrt sebekre szüntelen

a kórság rücskös vadszemölcse nő.
 

Mérget kever s kábít a gyógyszerész,

s minden beteg magának álmodik.

Ábrándok kékjén szunnyadó penész

hajnalban bontja újra szárnyait.
 

Az orvos ámít és csodát ígér,

míg amputál, halottat kelteget.

Hálát zsebel mohón a semmiér',

s a gyászoló tömeg mindent fizet.