Húsvéti vallomás
Jézus
Krisztus meghalt

h
i s z e m :-
ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok

-
úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte

-
halálosan szomorú az én lelkem

-
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?

-
kezedbe ajánlom lelkem

-
senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja
barátaiért

-irgalmat
akarok, nem áldozatot

-szeresd
Uradat, Istenedet

-szeressétek
egymást és ellenségeiteket

-nem
elítélni jöttem a világot, hanem megmenteni

-az
Emberfia nem azért jött a világba, hogy neki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért

-hited
megmentett téged

-ember,
bocsánatot nyertek bűneid

-legyetek
tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok irgalmas

-én
vagyok a jó Pásztor, azért szeret engem az Atya, mert én életemet
adom juhaimért

-senki
sem jut az Atyához, csak általam

-aki
kér, kap, - aki keres, talál,- aki zörget, annak ajtót
nyitnak

-három
nap múlva feltámadok


Tanítványaitól
kérdi Jézus: 
"Kinek
tartjátok az Emberfiát?" 
Péterrel
válaszolom:

"TE
VAGY A KRISZTUS, AZ ÉLŐ ISTEN FIA!"


Jézus
Krisztus feltámadt

h
i s z e m-Te
vagy az én szeretett Fiam, kedvem telik benned

-én
pedig, ha felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz
vonzok

-bízzatok,
én legyőztem a világot

-láttam
a sátánt: mint a villám úgy zuhant le az égből

-minden
hatalom nekem adatott a mennyben és a földön

-bízzatok!
én vagyok, ne féljetek!

-aki
bennem hisz, ha meghalt is élni fog

-elmegyek
és helyet készítek nektek

-az
embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden
lehetséges

-menj
hited meggyógyított téged

-amint
az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti,

úgy
a Fiú is életre kelti, akiket akar

-maradjatok
meg szeretetemben

-aki
megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt az ég angyalai
előtt

-
szeretsz engem?

-békesség
nektek!

-Atyám,
azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem,
ahol én vagyok,

hogy
lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál,

mert
szerettél engem a világ teremtése előtt

-látni
fogjátok az Emberfiát a Hatalmas jobbján ülni, és eljön az ég
felhőin, -

mondani
fogja: Jöjjetek hozzám Atyám áldottai... távozzatok tőlem
átkozottak...

-menjetek
el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek


A
kételkedő Tamás apostolnak, miután kezével érintette Jézus
sebeit,

mondotta
volt neki az Úr: "
Mivel
láttál engem, hittél.Boldogok, akik

nem
láttak, és mégis hisznek."
 Tamással
vallom:"ÉN URAM ÉS ÉN ISTENEM!"