Nyári este
A langyos lenge szél már ringatott egy álmot,

s száz lepke szárny pihent a nyári orgonán.

A tó vizén a fény csendben merülni látszott,

s a fák felé repült a barna kormorán.


És dús bokrok mögött tápászkodott az este,

lerázva köntösét indult a parkon át.

Imbolygó lépteit telt lombok árnya leste,

a parton meg-megállt s ráncolta homlokát.


S e perc megrészegült csepp kelyhek illatától,

s hol gömbtuják között rezgett a szürke fátyol,

a mélyülő homályban megfogant az éj. 


Szemközt a hegytetőn felhők vetettek ágyat,

a rongyos paplanokra múltak füstje száradt,

s felettük hangtalan kigyúlt a holdkaréj.