A bestia
A lépcsőt más emelte, ő csak egyre mászott,

s titkolta gondosan vicsorgó fogsorát.

Az ég felé köpött, szórt szitkot, mérget, átkot,

s a bűneit fényes szelekben mosta át.


Az ökle pusztított, s vérben fürdött a sarló,

szavára csontokat tördelt a kalapács.

Mert őt szolgálta mind, ki aljas volt és gyarló,

bújtatta gyermekét az asszony és az ács.


Markában sírt a múlt, s lángolt körötte minden,

vigyorgott gúnyosan, s üvöltött: én, az Isten!

S kitépett szívekből  kovácsolt csillagot.


Szeretni nem tudott, eltelt a gyűlölettel,

hol árnyékot vetett, világnyi fény veszett el,

s amerre járt,  vöröslő foltokat hagyott.

(megjelent az Előretolt Helyőrség internetes oldalán)