Reggel

Még morcosan tántorog a reggel, -
fakó léptű, méla öregúr,
ásít, dörmög halvány szemekkel,
s színe mélán az égre gyúl.

Halvány, pisla fény nyújtózik,
s körül álmos, lassú beszéd,
fények tánca, mint ezer cigarettacsikk
halvány pírját festi az ég.

Nézd amott egy furcsasárga,
feletted játszikék
részeg lila tánc, kába, -
az élet nyitja gyermek szemét.