A költő üzen
„Őrizz és védj, fehérlő fájdalom,

s te hószín öntudat, maradj velem:

tiszta szavam sose kormozza be

a barna füsttel égő félelem!”

/Radnóti Miklós: Őrizz és védj/Nem lódult más irányba a vén világ rossz szekere

azóta sem. Vélt üdvétől tébolyultan ing félvakon,

s részeg kocsisok suhogtatják lovai felett ostoraik,

és másnapos hajnalokon káromlásaik hamvvedrébe

zuhannak arccal, mint a céda szerencse vazallusai.

A költő mostanában inkább magának ír, bár néha

olvassák mások is, pontosan, vagy pontatlanul

odavetett szavait erről a korról, s mosdatlan érzéseit

analizálja évekig, míg felette szép végzete elcsikordul,

s tokosodó rasztafonatáról lerázza a homokszemeket.


Nagy viharok, most nincsenek itt. S ha egy-egy elem mégis

túlhevülne, lecsillapítják nyomban azt a végzet mágusai.

Sorsunk beteljesedni látszik, de mégsem fáj úgy a halál,

mint régen, mikor elgyötört testedet abronccsal ütötték

a pribékek: „Mit firkálgat maga itt? Ahelyett, hogy 

puszta életben maradásra tartalékolná fogyadozó erejét,

s nem holmi verseket írna csonka irónnal noteszába.

Mit gondol, olvassa majd valaki azután, ha oszladozó

testét a gödörből véletlenül kiemelik? Kinek lesz fontos

az, hogy kitartott a szépség mellett az utolsó pillanatig?” 


Felnéztél rá csendben. Kiegyenesedve lassan, remegő

kézzel eligazítottad rongyos ruhád ráncait, s kis füzeted

zsebedbe csúsztattad. A nap alkonyba ringott csendesen,

mikor elindultatok nagy nehezen, megint. A század felett

ideges fegyveresek kiáltásai csörömpölve szálltak el.


Nem tudhatjuk mi sem, mit jelent ma e tájék, s milyen

volt az út, melyen utoljára mentetek. Nem maradt más,

csak a sejtés bennetek: innen már nem lesz hazatérés.

S a háborúba belefáradt Isten elfordította rólatok szemét,

máshova nézett merengve, s elmorzsolta arcán könnyeit.


Kivirágzott azután a halálos türelem. Megálltatok.  

Fületek mellett csattanva jajdult a fém, s a páncélos

földön kopogtak az ásók, s körben, károgva rögök

repültek, mint felriasztott varjúsereg. Ijedt némaságba

bújt a szél, akár a csínytevésen kapott, vásott gyerek.


Mordulva fordult estében a holt, s vérző tarkójára

szorította kezét: kellett volna egy kicsit élni még,

s e hosszú álomból felriadva látni azt, hogyan épül

majd fel egy emberibb jövendő, leszáll-e ide újra

kardtalan az angyal, csendesítve félelmünk hullámait.


Mindegy már. Remélem, hogy nem hasztalan éltem,

s majdani szívekben is kibontja tavaszi rügyeit a dal.


2009-03-26