Mégsem
                        Gyúlhat szörnyű kín korbácsok szavára,

                        s kélhet közöny, ha már a szív se  lát,

                        téphet sebet tövisbokornak ága,

                        s áldott kezet rozsdás szög üthet át,

                        döfhet lyukat csontok közé a dárda;

                        ember tagadhat fényt és életet,

                        állíthat őrt a szikla oldalába, 

                        mégsem győzhet az Egyszülött felett!