Rend
I.

Programozott napkitörések szavatolják a rendet,

páncélozott harci járművek őrzik a vasfegyelmet.

Gömbcsuklók olajozódnak minden másodpercben,

betonbunkerek ajtaja nyílik és zárul. Nem pihen el

sohasem elborult zajgása a motoroknak. Földön, égen

keskeny cafatokra tépdelik a csendet hörgő rakétasilók.

Temetetlen munkagépek falják fel a sírhelyeket, miközben

kivetítve az égre, optimista szózatok fricskázzák a kéket.

Nyegle ideál-lumpenek hétközi körmenetben, mozgalmi

dalok folyondárjaiba tekeredve felszedik és újratelepítik

a taposóakna-mezőket a balkáni frontokon. Külön seregben

e kitaszító világ konokul reménykedő árvái hömpölyögnek,

torkukra forrt kiáltásaiktól hangos a tér: béklyó helyett kenyér!

A struktúrák magabiztos éllovasai szélárnyékos óvóhelyeikről

hirdetik az igét a másnaposságtól fellazult nagyérdeműnek,

mely őrjöngve éljenez, s ütemes tapsaitól megremegnek

a gyárudvarokon száradó gyapotkötegek. Itt-ott, szél indázta

szemétlerakat csapódik a kirakat üvegeinek, s belül, a kongó

légüres térbe ágyazott riasztórendszerek felneszelnek. 

Tetszhalálba merevedett áramköreik sivítva élesztik fel

az örök-éber biztonsági elemeket. Sehol egy ember.

Csak a fegyelembe tekeredett vezetékek villámai 

csapdossák vadul az elárvult díszleteket.


II.

A zsongító fény meleget lop a fákra, ködöt oszlat

az áprilisi szél. Bokor árnya mögül ártatlan neszezés

hallik: szarvas lép ki az útra, óvatosan kémlel körbe, 

büszke fejét emeli. Remegő orrán még harmat rezdül.

Hátra, s körbe pillant, deres patája dobban avarra.

Pattan a pillanat s véget is ér, amikor eliramlik.

Öreg tölgyfa mögött erdei ember. Őszülő bajsza alatt 

elmosolyodik: így megy ez már sok tavasz óta, hogy

mindig kikopik belőlünk a tél. Rejtekutakon járva újra 

meg újra mondja az ég a régi mesét, mely az élet

rendjéről regél: Minden ér lüktessen! Vén fák kérge 

alól friss nedv csörgedezzen! Hajnali szép álmunk

meg sose repedjen! Becses bölcsőinken, 

napunk arany arca végig megpihenjen!

Akkor talán majd a béke is ránk dereng végre. 

A kobzos ujja újra végigsimít a szépre feszített húrokon. 

Nem dalol árnyról soha többé, nem méláz omló hantokon

pillantása, s felderül arca, ha a nyájas egekre tekint.