Kocsma
A ház alatt sok csonkig égett lámpa,

minden sarokban lomha félhomály.

Elvész a fény a megcsorbult pohárba'.

Szavakra dől az ócska muskotály. 


A falnál ferdén áll egy fonnyadt asszony,

fejére száll s kontyot bont a gőz.

Már ő se tudja, menjen vagy maradjon,

szemében most is szürke csend időz.


Az asztal billeg, ráhajol a székre;

a pultosnő unottan felnevet,

egy öltönyös két bókot adna érte;

egér fut át a hűtőgép felett.


Egy férfi int, csupán a szó zavarja,

a nyála csillog szőrös mellkasán.

Egy másik dünnyög: mindig fönt az alja,

s magának mondja: átkozott magány.


Az ajtó nyílik, lépcső jár a füstre,

a szél tömény szimfóniát sodor;

kukák közé nem ér a holdezüstje,

s foltot hagy ott a borba fúlt nyomor.