Most is "csak egy éjszakára"
I.

A hálátlan utókor nem kért áldozatokat.

Feledi a hősi tetteket, s az elvérzett bajtársakat, 

jeltelen csatamezőkön. Múltunk ócska vasdarab,

rozsdás töltényhüvely, átlőtt rohamsisak,

melyet közmunkás rossz szerszáma fordít ki a földből.

Semmi sem számít, s bár emelkedett megemlékezések

sora kábít, ördögi tervek terepasztala volt, s marad a világ.

Odalenn a sárban mindig halott árvák, s vérző katonák.

Seregek vonulnak örökké jobbra, balra, jajra, diadalra,

megannyi sápadt sakkfigura, szuronyvégeken feketéllő

ballada. Az uszító propaganda, mint üvöltő bajonett

átdöfi a csendet, háborúra késztet olaszt, magyart, szerbet,

s akkor még egyik se kérdi, hogy mi mind, miért is?

Csak a jelszó visong, csak a pátosz: „Megállj, megállj,

kutya Szerbia!”, és a sokadszorra lehullt falevelek,

Isonzó, Verdun, Galícia, s Premyzsl, ahonnan a költő

üzente „Csak egy éjszakára”. Benne üvölt a száz kerek év,

melyben örökös kisded a béke, s pólyája csupa vér.


Bajtársak hóban, hőben, erdei barakkok előtt, harcközi

szünetekben, ingujjra vetkezetten, egy nyári délelőtt.

Holnapra tán már mind halott. Fénykép őrzi a megkopott, 

ritka pillanatot, egyszeri mozzanatot: Íme, ember vagyok!

Aztán tovább, tovább! Szervezetten, tervezetten folytatódnak

a hadmozdulatok. Lövészárok, drótakadály épül, rikolt a gránát

ömlik az ideggáz, lőporfüst gomolyog: az ember meg nem áll,

mindent kitalál, megalkotván a halál milliónyi változatát.

Káin unokája mind, s végső agóniájában mégis az égre kiált.

Miért is, kiért is? Hazámért, bajtársamért mindent megteszek,

s megteszi amaz is, egy másik egyenruhában, s egymás belét

fordítják ki a kézitusában,  és sebláztól hörögve Istent hívja

mindegyik. Epizód csupán mindez. Amikor kitör a béke, 

a megmaradtak otthonaikba csendben, csonkán hazatérnek.

Fejük felett azonban, a világ egy eldugott zugában tovább

folyik a játszma, s a bábuk sorsa eldőlt már előre ott.

Ezerkilencszáztizennégy. Mire emlékezel? Mondd, mire?

Az első nagy kísérletre, vagy sok romantikus, hősi tettre?

A kínra, az orkánzó vivátra? Avagy velem együtt 

a költő szavára: ”Csak egy éjszakára küldjétek el őket!”


II.

Igen. Most is „csak egy éjszakára”, egy hétre, 

egy délutánra, egy partvonalon túli kirándulásra,

ahol esélye nincs a leszervezettségnek, működő

kapcsolatoknak, az összeköttetésnek, ahol 

kiszolgáltatottja vagy embernek, s az elemeknek.

Anyuci távol, éhezel, s fázol, s kilométerekre van

pizzéria, benzinkút s bankautomata, autó, s a jólét

megannyi rekvizituma. Magad, mert szolgád nincsen,

ismerőseid is ijedten, távolról figyelnek, mert nyomorod

már messziről kong, mint kolomp a leprás kezében.

Rajtad van a bélyeg, közmunkás lettél. Havi negyvenből

kéne, hogy megéljél, s kötelékeidből is kiestél,

s markában tart a kétség, nem jön a mentő, nem

jön a segítség, s ha elesnél, az utcán átlépne rajtad

ezer idegen árnyék, nos, tudd meg akkor, ez is itt van,

ez is e tájék, s nincs abban percben, aki veled sorsot,

gúnyát cserélne, s nekik csak „ezek” vagy, s nem ember.


A hálátlan utókor nem kért áldozatokat, s kerüli 

a hősi pózokat, helyette inkább álmokat űz el,

kalmárkodik röhögve, s kilóra ad-vesz sorsokat,

bárkit, bárhol, bármikor.  Bajtársakra nem lelsz e helyt,

csak amott, a partvonalakon, lövészárkokban, sáncokon

kitartó sorsvetettek konok csapatában, ott küzd mind,

akiket letagad ez kor, amely előre tekint olyan bátran.

Száműzötteiddel hazám, mondd, ki cserélne „csak egy éjszakára”?


2014-2017