A 118. év
Kenyeres pajtásomnak


Hány feledett, hátravetett adventi évtized

nyoma sápad már a hátunk mögött, kenyeres?

Sorsunk Istene kegyes, még lépést tart velünk, 

reményeink változó holdjai felett, s nem feled.


Múltba szédült évek emlékmalmai zakatolnak

bennünk , s őrlik monoton jelenünket tovább.

Kéreg a kézen, kéz a kenyéren, szakadatlan

hullik az élet: s tenyerünkben alszik az ének.


Időtlen huzatban menetelve, magamat a szóhoz

szelídítve, e megszentelt, kiengesztelő pillanat

röptét figyelem, ott már szabad vagyok, s érzem:

mindenhez milyen kevés kell, hogy igaz legyen.


Rongyos napok szaladnak, tépett láncú bolondok

kara zeng az utcán,  s rád már nem figyel a jóság.

Januári a lélek, csönd-ködök árján ring az enyészet,

s te mennél nagyon innen, elmenekülne a szíved.   


Mi az mégis, mi maradni késztet itt, hol nekünk 

most sem babér, sem igaz remény nem terem?

Meddig még kenyeres? !  Kérdezem ezerszer,

fel az égre tekintve,  roskadozó  őrhelyemen.

2018.01.17