Újra
Egyszer, ha majd belépek egy szobába,

ahol csupán a csend marad velem,

s talán a múltam reszketeg homálya,

mit látni enged még az értelem;

s ha ott elalszom, ébredek sokára,

vakító fényben pőrén, védtelen,

s mert zaj ront rá a hallgatag szobára,

égő szemekkel, sírva kérdezem: 

miért kell mindent újra kezdenem?