Húsvéti hitvallás nagypénteken
h i s z e m :


– ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok

– úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte

– halálosan szomorú az én lelkem

– Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?

– kezedbe ajánlom lelkem

– senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért

– irgalmat akarok, nem áldozatot

– szeresd Uradat, Istenedet

– szeressétek egymást és ellenségeiteket

– nem elítélni jöttem a világot, hanem megmenteni

– az Emberfia nem azért jött a világba, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,

és életét adja váltságul sokakért

– hited megmentett téged

– ember, bocsánatot nyertek bűneid

– legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok irgalmas

– én vagyok a jó Pásztor, azért szeret engem az Atya, mert én életemet adom juhaimért

– senki sem jut az Atyához, csak általam

– aki kér, kap, – aki keres, talál,- aki zörget, annak ajtót nyitnak

– három nap múlva feltámadok


Tanítványaitól kérdi Jézus: “Kinek tartjátok az Emberfiát?” Péterrel válaszolom: “TE VAGY A KRISZTUS, AZ ÉLŐ ISTEN FIA!”