Gondolatok a középkorúság kárára

A jó író ott kezdi a könyvét, ahol a kontár befejezi.


 


A nőt addig izgalmas szeretni, míg az viszont nem szeret.


 


A nő azt a férfit veti meg legjobban, amelyik meg akarja érteni.


 


Nagyobb tékozlás két nő közt választani, mint csak egyet kívánni.


 


Ha a művészet tükör lenne, az emberiséget megölné az unalom.


 


Az igazi művészet olyan, mint nyerő lapokkal csalni.


 


Az igazi társalgás csak a semmiről szólhat. Tudományról beszélni jó társaságban – illetlenség. Művészetről nagyképűség, csak a semmi ad elég okot, hogy hosszan megvitassuk.


 


Az optimista soha nem választ. Mindig őt választják.


 


Egy művész egyetlen kötelessége, hogy másokat megtévesszen.


 


A tudomány nem más, mint félreértett tapasztalat.


 


A művész és a jogász között egyetlen hasonlóság van: egyiket sem korlátozza az igazság.


 


A filozófia a kontár költők találmánya.


 


A regényíró akkor ír verset, ha elhagyja a képzelete.


 


A filozófus az az író, aki a regényének csak a címét képes kitalálni.


.


Semmivel sem vagyunk annyira együttérzők, mint mások tévedéseivel.


 


Annak a legkönnyebb megbocsátanunk, akit megbántottunk.


 


A nők mindent elhisznek neked, kivéve a valóságot.


 


Ha valakit az ellensége választ meg, s nem fordítva, elveszett ember.


 


A ruha a férfit öltözteti, a nőt vetkőzteti.


 


A rossz könyv megmutatja, milyenek vagyunk, a jó, hogy milyennek érdemes lennünk.


 


A szerelem tartósítószere a feledékenység, a barátságé az emlékezet.


 


Ha valaki egy nőt gyűlöl, alantas, ha szereti, szánalmas.


 


A nő nem érdemli meg a férfit, ahogy egy férfi sem érdemli meg a nőt. Jól van ez kitalálva.


 


Ha valaki könyvet ír, leszállítja a képzeletet.


 


A félelem az értelem egyetlen fokmérője.


 


A jó szülőt a gyermek neveli. A gyermeki jó a neveléstől független.


 


Csak a betegség teheti a gyávát hőssé.


 


A halál az egyetlen méltóság, mely nem függ a születéstől.