Ősszel
Sebzett vadak vergődnek át a réten,

riadt szemekben álmok égnek el.

A nyár a fűre halni roskad éppen,

a szél a fákra szürke fényt lehel.


És túl a dombon gyűrt szirmok hevernek,

a nap se rajzol bájolgó csodát;

szeplőnyi foltján egykorvolt jeleknek

csak néhány félénk ábrándot fog át.


Nyirkos kövek gurulnak szét a hegyről,

csönd lesz, mint ott, hol élők sincsenek.

Odébb a tornyok néma árnya  megdől,
s a tájra könnyet felhők hintenek