Hanyatlás
A hegy fölött megállt az óra, 

légyraj kering a semmiben;

talán egy átok vált valóra,

amit nem sejtett senki sem.


Morzsák alatt száz hangya fárad,

az út nehéz, a csend süket;

s a férgek, mint egy partra szállt had,

kiontják cseppnyi vérüket.


A földre asszony roskad szótlan,

a férfi bambul, nincs jelen;

a csillagok közt festett hold van,

a gyermek arca színtelen.


A fűben részeg pásztor horkol,

a vándor szédül, mit sem ért:

birkák szaladnak szét az ólból;

nincsen, ki szólna Istenért.


Sziklák hasadnak, szikra lobban,

az ördög ujja gyertya láng;

halál virágzik tárt karokban

s az ég sötétlő arca ráng.

(megjelent az Előretolt Helyőrség internetes oldalán)