Szétköpdösött cseresznyemagok

Ó Te drága asszony

Ki egykor


Oly nagyon vigyázva


Köldökzsinóron eresztettél


E világra


Engem


Halld tékozló fiad
Már semmi sem édesedik


Tejfogaim mind kihulltak


Szám cserepesedik


Kéredzkednék méhedbe vissza


Mielőtt még véremet kiissza


Ez a kővilág kőrengeteg


Jégcsapfogak harapdálnak


Kőkígyók falják szívemet


Kőházakban lakó kőemberek


Izzadt tenyerükkel


Vállon veregetnek


Szokásból meg is szeretgetnek


Kőfalakra karcolt kőangyalok


Néha már én is úgy érzem kő vagyok
Pedig álmaim szabadon szaladgálnak


Akár a musztángok


Szívemig felkorbácsolt lángok


Tüskekoronás szerelmek


Tüdőm fácskáiról lehullott levelek


Fekete levelek mik majd elrohadnak


Tüdőmbe rohadnak fehérré rohadnak


S megrohadva megmaradnak


Cigarettafüstös tüdőmben


Undorodom undorodok dühömben


Miért szültél kristályos közönybe


Milliók által ölelt magányba


Vásári mutatványos sátorba


Miért nem szültél álomba


ÁLOMBA
Anyám mint a tányérokat elmosogatni


Nem tudod az emberek közönyét


Protekciónk sincs pénzünk se annyi


Mint másnak


Arcomra pletykaéhes szemek másznak


Kirúgtak az egyetemről


Száműztek a Szerelemből
Ha szívverésem megáll


Mint óra a falon


Évezredekig meszesedik koponyám


Nekem nem lesz utolsó vacsorám


Én nem varázsolok vért a kehelybe


És hogy vigyenek a mennybe


Nem jönnek értem az angyalok
De meg kell maradnom


Mindegy hogy kolompok


Vagy


Harangok hurcolják hangom


Embernek maradnom


Hisz a


Szétköpdösött cseresznyemagokból


Is


Fák nőnek


1978.