Emlék

Földre perdül, pendül a nyár,
madár tolláról út pora lepereg,
s az ég harangja felkondul
a megsebzett csillagokig.


Visszacseng minden szó,
újra derengenek mozdulatok,
csigaházból csigaházba
búvik előlünk az idő,
s véle dacos megváltásunk.


2008-2020