Jelen

( Parafrázis Papp
Viola A város című versére)A
város búcsút int a jónak,

elfáradt
és most megpihen.

A
villamos: nagy sárga csónak,

dülöngve
ring a semmiben.


Szilaj
legények lépte koppan,

lámpák
vihognak ostobán.

Álmok:
szürkén és kopottan,

osonnak
egymás lábnyomán.


Csatornák
bűze szerte árad,

az
égen holdat gyújt az est;

a
koldusokra szebb ruhát ad,

s
pár omló házat újra fest.


Ki
bólint, arctalanná válhat,

vétkes,
ki hallgat szüntelen,

és
fél, kit megrettent a látszat:

a
vaskorlátra gyűrt jelen.