Újévi sirató
Rostás Pista emlékére


„Napban napfolt, gyász a vérben feketül.

Három nap, három éj kevés a gyászra.”

                                       /Nagy László/


Mellénk súlyosodik az idő,

magába fordul a januári út,

s a deresedő homályban,

akár a fák, állva halnak a jók,

s mind egymásra maradunk. 

 

Bajtársakat ejt földre vak vacogással a végzet,

s nem marad egyebünk más, csak a csont-csupasz élet,

csupa-csont számadás, sorvadó sorokban  egymás után, 

s aki búcsúzott, már messze jár, túl az idők kárhozatán,

e század romhalmazán, s utánuk varjakkal tömődik föld.


Kőfogú, csont-csuhás élet, megkésett beavatásunk 

puha fagyba kötött holdak alatt, számolatlan gyertyáinkat 

csonkon túl égetjük, s lét-türelemre tanítana  roskadó 

viaszvirág, mert szikkadó napjaink mögött a csontosodó, 

sutyorgó nagy arató ácsolja már nemzedékünk ravatalát.


Csont csupasz élet, vakolatlan, tagolatlan, megoldatlan

évkévék, s a csontzörgető teljesség vágyott magánya a végén,

már csak ennyi a jövőd, megannyi emlékező gyertyaláng

emblematikus íve szíved hajlatán, mint akit felfalni készül

a rák, de siratni fél elmúlt álmot, jóságos felebarátot,


még óvatosságra inti ösztönét, mikor csukott szemmel

járja körbe félelmei börtönét, s valamit tennie kéne, odébb 

vinni az elkövetkezőt, kimosni a világ szennyesét, tiszta

inget adni a ruhátlanul vacogó fákra, hordani  mozdulatuk, 

mint aki menni készül, bár valaki kedvéért  maradna még…


2021-01-30.