Idén április
Szép kék az ég, hűs fény babrál a kertben,

a szél a fákra csendeket sodor.

A macska mozdul, apró lepke rebben,

a tócsa tükrén ring egy rőt bokor.


A nyirkos járdán férfi lépte koppan,

mögötte asszony tolja gyermekét.

Oszlop tövében gyűrött, szürke rongy van

s elszórt csikkek hevernek szerteszét.


A kisközértnél két munkás ebédel;

szalámi, zsemle, olcsó alkohol.

Odébb a postás csönget egy levéllel,

felé a háztól hangos eb lohol.


A buszmegálló padján lányok ülnek,

ma sincs tanítás, mindegyik nevet.

Motor visít fel, hangja fáj a fülnek;

szemközt az óra most mutat delet.


Amott a bár: árnyéka önmagának,

a rézkilincsen lóg a rendelet.

A sörteraszra vadgalambok szállnak,

közéjük ülni maszkban sem lehet.

(megjelent az Előretolt Helyőrség internetes oldalán)