A Holdtól erősek a csillagok

Várakozásom kínjait
levetem
boldog akarok lenni
Érted is boldog
akkor miért járnak
földre sütött szemmel
a büszke csillag-ráncos
homlokok


miért fagy meg
a tüzeket okádó hegy
miért vannak
lávagyűrűkkel szorított
torkok
lávagyűrűkkel szorított
torkok


Jöttöd föloldotta
a szívemre kövesedett
magányt
Halálra készülnek
az irigy barackfák
s haláluk Benned Bennem
teremt
majd egy új Föltámadást


Szerelmünkért
megvívnak a kardvirágok
vér csurog édes arcukon
rózsaszirmokba kötöm
sebeiket
fájdalmukat
gyógyfüvekbe burkolom
gyógyfüvekbe burkolom


Maradj meg úgy ahogy
az Elba megmaradt
Én tollai színeire
bontom Neked
a szivárvány-madarat
Hisz Érted zarándokolt
ha néha csüggedt is
kétely poros felhőket
szántva
Rád gondolt mindig e
szív


Maradj meg mint
a hívők ajkára száradt
ima
lehelj tabu-szerelmet
lelkem vásznaira
és kapaszkodj Belém
mert erős csak így
vagyok
A Holdtól erősek a
csillagok
A Holdtól erősek a
csillagok