Hiányzók

Egyszer majd, ha gyönge páraként
elillantok e könnyűszerkezetes életből,
s indokolatlan létkitérőtök véget
ér

egy szokvány, pogány hajnalon,
s megszűntök jelen lenni tovább,
ártatlan, naiv jószágok,
elhitetettek,

didergő testek koldusai, könnyen
árván maradók,

a tört szárnyú valóság komor
díszletei között,

s eszköztelenül lézengtek tovább a térben,
cseppnyi nosztalgia sem marad
utánatok,

rongyolódó emlékjelek sincsenek kezetek
ügyében,

jövőtök sebeit bekötözni a hamis
ég alatt,

s csak virtuális zárványokba
kövült bogarakat

vizsgálhat  később az elemző elme,
ha ezer év múlva véletlen meglel
benneteket.


Halál szegte időnk ajándék
csokrait

már nem nyújtjátok át az
utódaitoknak,

sem a halvány érzést, melyből
világra szöktetek,

s bár a létrehívó szó nyomokban munkál
még bennetek,

nem más ez, mint a kozmikus múlt
üregeiből

felbukó artikulálatlan hörgés,
akár a sebzett állaté,

melyben ott vonaglik minden
lehazudott rettegés,

ami kísér titkon benneteket
múlhatatlanul,

„mint kép szobám falán” s még
nekünk üzen szótlanul,

- a párhuzamos emlékkörök őrizőinek -,
kik magunk is 
komfortba zárt rabok vagyunk,

s végzetes gépeken  menekülünk az elmúlás elől,
s lapulunk kényszeres igazodások
palánkjai mögött,

csöndesen összebújva magunkkal
estelente

az érthetetlen, s szinte
túlélhetetlen nyarakon,

és hazug éjszakáink fölött fagyott
nap vacog,

de még suttogva  hírt ad nekünk rólatok…


2021. 08.01.