szerelemért zarándokoló fiú
Mint az eltévedt bárányok

nyakába akasztott kolomp

vert szíve

nyers és riadt hangja volt

bordáin álmokat hurcoló

magánymozdony zakatolt


Kongott a kolompköpeny

ércesedett a szívburok

harmatkönnyben

árvácskaszirmokat mosott

véres árvácskaszirmokat


Szemébe lógott az örökös

menni-akarás

álmaiba csimpaszkodott

űzte hajszolta a vágy


Két barna zsarátnok csillagot

keresett az elforduló arcok

szemszakadékaiban

míg a bádogtestű szélkakasok

hajnalt nem kukorékoltak az égre


Mikor a szurkos vászonnal

takart égbolton

csonkig égtek a csillagok

Cserepes ajkából hangok

fakadtak csermely-tiszta dalok


Óh sorsom

teled oly hideg fázom

Házatlan mint csupasz csigák

útvesztőidben még meddig csavargok


Ember vagyok

formába kényszerített anyag

és most vergődök szárnyatlanul

mint a szembogarak

Élesíti kését a csönd

gyilkosodik a tél a magány


Óh sorsom

homlokod csupa ránc

Üresen korog a szívgyomor

tarisznyámban penészedő morzsák


Óh szerelem 

éhezem

mellkasomban teremtésre 

várnak a bordák


Tüdőm fácskáin 

korom

Fura  fekete hó

halálhó hóhalál


Fekete fácskára 

fehér varjú száll

Károg károg károg

míg a Föld nagy barna szemére

mint jótékony zöld hályog

rá nem ereszkedik a tavasz


Az ősfolyó partján állok

érzem a víz remeg

Kék-táltos torkából

szép szirén integet

énekével szédíti 

gerincárbochoz 

kötött szívemet


Óh Elba

Te szárnyaló ezüstparipa

szívemet horzsoló vad tajték

ereimben partizánkodó

ős-kurtizán-folyó

Te teremtő

zafír homlokú szerelmet teremtő


Zubogó zuhogó

vergődés-temető

ősvíz őskönny ősvér cseppű

életet hordozó

áradva apadó

Rikát-adó Rikát-adó Rikát-adó

tengerig zarándokoló zarándok


Mint halak úszkálnak

benned az álmok

méhből kitaszított vágyak

rozsdás levelek

Kitapinthatatlan pulzusú

szertelen szerelmek

rügyeznek méhmedredben


Éhemet-szomjamat oltó

örökre eloltó beteljesülés

Véremhez rokonult vized

Szeretek van akit szeressek


Óh Rika

tested nyárban aranyló

nyárban-érő búzakalász

Szemed két barna búzaszem

kenyér kenyerem


Szemem szerelmem

Szívemet rabló szirén

Édesen ragadozó sólymom

Földöm Napom 

házam égboltom


Tested ágain megpihenhetnek

a csókmadarak

a csavargó szárnyúak

a mindenségre vágyók


Benned kristályosodom

Érted gyémánttá

mert Te láttál

meg engem először 

a Szerelmes fiút