Várakozásunk Isten felé  Egész életünk várakozás. Nincs olyan pillanat, amelyben ne lenne benne nyíltan vagy rejtetten a várakozás. Harcunk ellene reménytelen, holott szüntelen tevékenységgel küzdünk, hogy ne kelljen várni hiába.
  Vajon mit , kit és miért várunk? Vajon nem érezzük, hogy várakozásaink teljesülése mindig elégtelen? Mégis várunk, mert szívünk nyugtalan.  Mire, kire és meddig várjunk, hogy békességet találjunk? A hippói bölcs, Szent Ágoston megvallja:  " Nyugtalan a mi szívünk, míg benned meg nem nyugszik, Istenem... "
  Az Istenre várakozás szent, és ez a szent várakozás önmagában hordja annak a békességnek előízét, melyet egyedül Isten adhat, és Ő meg is adja. Isten-várásunk hiábavalóságtól átszőtt várásainkat célhoz segíti.

  Most kérem az Olvasót, ne vegye meggondolatlan indulatnak, hogy közvetlen stílusban kérdezek, de ezek a kérdések önmagamhoz is kiáltások.  Kérdezem: Várjuk, hogyan várjuk?... Legalább úgy várjuk az Istent,

                   - mint szülő gyermekét?

                   - mint gyermek apját, anyját?

                   - mint szerelmes szerelmét?

                   - mint beteg a gyógyulást?

                   - mint éhes az ételt, szomjas az italt?

Valóban, miként várjuk, várod, várom az Istent? Várjuk-e úgy legalább, mint

                   - véges a Végtelent,
                   - mint halandó a Halhatatlant,
                   - torz a Tökéletest,
                   - kérdések a Feleletet, 
                   -részek az Egészet,
                   - esendő a Teljességet,
                   - sebesült az Orvost,
                   - igazságra szomjas az Igazságot,
                   - jóságra éhes a Jó
                   - teremtmény a Teremtőt,
                   -szépségre epedő a Szépséget, bűnös a Szentet,
                   - vétkes az Irgalmat,
                   - boldogtalan a Boldogságot, 
                   - EMBER AZ ISTENT?!
  Uram, van bennem vágyakozó várakozás, várakozó vágy. Embervoltom sír utánad, és örvendező reménnyel kereslek, várlak Istenem! Törekszem, hogy betöltsön a csönd, az alázat, a figyelő hallgatás, a feltétlen hit, az öröm, a remény, böjt és ima.