A Hazaszeretet
A fák törzse, lombja, virága, gyümölcse... Issza a napfényt, az oxigént.
Így él. - De a gyökerek! A mélyben. A földben. Milliónyi hajszálgyökerek...


Az jelen ember élete a haza történelmében gyökeredzik. Akinek hazája van,
gyökerei vannak, melyek által él, gazdagszik, színeződik mindennapi élete.


Ezeréves hazánk viharos, szép történelmében készítette elő a jelent. Hírnevet szerzett: a magyar
munkás megbízható, a tudományos világnak tudósokat adott és ad.


" A magyar" Európa huzatos közepén elolthatatlan lángként égett
és ég.


Olvassuk el a Szózatot. Énekeljük végig a Himnuszt. Barátkozzunk
történelmünk nagyjaival. Árpád fejedelem, Szent István, Mátyás király
(lehetetlen itt tovább sorolni), csak még egyet említek meg:


l956 SZABADSÁG HARCOSAI, halálukig kész áldozat hősei...


Hazaszeretet. Pilinszky János írja:
"A hazát egyedül részvéttel szabad
szeretnünk. E "részvét" nélkül nincs emberi igazság, szeretet,
szerelem, de még valódi kultúra sincs."


Mit jelent "részvétellel" szeretni a hazát? Tegyük kötelességünket.
"Jót és jól!" Téglából épülnek a házak. Munkánk, erkölcsünk tartják
fenn hazánkat.


A hazaszerető ember történelmet
építő ember.


Élj úgy, hogy nem feleded: szíved talpalatnyi "földje" hazánknak!
A szellemi, anyagi kincsekkel, gazdagítod hazánkat. Hazánk által az emberiség
életébe kapcsolódunk. A haza nemcsak a múlt, hanem a jövő is...


Hazaszeretet... Érzed ízét a szónak? Érinti a lelked? Tettre mozdít?
"Áldjon vagy verjen sors keze:


Itt élned, halnod kell!"


"ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!" ...


áldottá váljék általad is!


Hálával emlékezzünk 1956 szabadságharcosaira...