Aratás idején
  

a könnyekről ismertétek meg:


háztetőarcán a lélek szertecsorgott


az elveszett remények obeliszkje lett


éloként járt, de mégiscsak holt volt


s úgy hívta be, mint pásztor a mezőkről


szertehulló lépteit az Isten cséplőgépe


kipergett lassan a megreszkető őszből


csillag volt csak - csak vérző naplemente


rongyos pupilla és keresztforma szemrés


tarlóra szúrt ujjakkal meredt fel az égre


így tetszett az Úrnak: szétszabdalta őt, és


így emelte mennybe: holtan, összeégve