Közéleti aforizmák

A legnagyobb realisták a legőrültebb tömeggyilkosok: Julius Caesar, Adolf Hitler, Sztálin; a legnagyobb őrültek a legfennköltebb emberbarátok: Toreau, Semmelweis.


*


A politika a szexuális szokások függvénye.


*


A könyv a legönfeláldozóbb barát. Bármikor tűzbe vetheted.


*


Az intézményesült könyvégetés a legmagasabbrendű elmék és a legalantasabb gazemberek szokásjoga.


*


Picasso azt mondta, hogy a művészet harc. Ha ez igaz, a kultúra kifinomult barbárság.


*


Nincs vallásos művészet. Az a művészet, mely nélkülözi az Istenben való hitet, nem érdemli meg, hogy művészetnek nevezzék.


*


A hazudozás képessége a legnagyobb írói erény. Stendhal önéletrajzában nincs egy igaz mondat.


*


Az impotencia az öregséggel társulva a legnagyobb népjóléti intézkedéseket vonja maga után.


*


Az impotencia az infantilizmus biológiai következménye.


*


Az államrend válsága mindig a nők politikai szerepének a következménye. Igaz ez a nőies férfiakra is.


*


Létezik nőies férfi? Talán...


*


Óvakodj az olyan politikusoktól, amelyek művészlétről álmodoznak.

*


A középszerű írókból lesznek a legnagyobb történészek, a középszerű történészekből a legnagyobb politikusok, a középszerű politikusokból a legkitűnőbb írók.


*


A modern irodalomnak hazudott organizmus csupán a modern politika prostituáltja.


*


Ha a politika és a művészet egy irányba halad, jobb ha felkészülsz a vég napjaira.


*


A hitetlenség a gazemberség előzménye. Az antiklerikalizmus pedig a gazemberség következménye.


*


A kommunizmus a tolvajlét világtörténelmi alternatívája.


*


Kommunista az, aki nem tud más lenni.


*


A kommunizmus a matériává alacsonyított istenség. A kommunista lét a képzelet teljes hiányát feltételezi.


*


A keresztényellenesség az irigység, az üresség és az alkotásképtelenség hármassága.