Aslan intelme

 Hommage á C.S. Lewis


Figyelj rám ide jól, Ádám fia, Éva leánya:
Büszke legyél, hisz’ a koldus is emberi lény e világon;
S szégyen e szó, mert embernek született a király is,
És ettől a tehertől kétrét görbed a háta.