Pádraig Pearse: Dal Mária Magdolnáért


1] Ó, asszony, mily ragyogó a te hajad,
2] (Vad haj, mely megőrjít minden férfit)


3] Fáradtan kerülöd a buja pillantásokat,


4] Mert Krisztus az, aki téged szólít.


5] Ó havas hegyoldal hűvös hölgye,

6] Számos szerető hált együtt véled,


7] De otthagytak bánatban reggelre kelve;


8] Ám szerelmed, Krisztus, megvigasztal téged.


9] Ó hölgy, kinek vad szíve dobban,

10] A régi bűn állított csapdát néked;


11] Erdei utakon jársz elcsigázottan,


12] De Krisztus, a vadász, megsajnál téged.


13] Ó hölgy, ki magad eltékozoltad,

14] Eltékozoltál te minden szerelmet ,


15] Kevés pénzért magad a bűnnek árultad,


16] Krisztus, a kapitány kivált majd téged.


17] Ó, Hölgy, nincs oly csók és szerető

18] (Bár sokan adtak csókot tenéked)


19] Mi szerelmed csillapítaná, hát nem ő, 


20] A hős Krisztus, aki meghal teérted?


2009-11-12 (A Mester c. drámából)


 

A Song for Mary Magdalene


 


1] O woman of the gleaming hair,

2] (Wild hair that won men's gaze to thee)


3] Weary thou turnest from the common stare,


4] For the shuiler Christ is calling thee.


5] O woman of the Snowy side,

6] Many a lover hath lain with thee,


7] Yet left thee sad at the morning tide,


8] But thy lover Christ shall comfort thee.


9] O woman with the wild thing's heart,

10] Old sin hath set a snare for thee:


11] In the forest ways forspent thou art


12] But the hunter Christ shall pity thee.


13] O woman spendthrift of thyself,

14] Spendthrift of all the love in thee,


15] Sold unto sin for little pelf,


16] The captain Christ shall ransom thee.


17] O woman that no lover's kiss

18] (Tho' many a kiss was given thee)


19] Could slake thy love, is it not for this


20] The hero Christ shall die for thee?