Smaragd és vér - 3. rész

Idézetek
írektől, írekről – a világnak


„Mindig is gyűlöltem a háborút,
természetemben és filozófiai értelemben is pacifista vagyok; de az angolok
azok, akik ránk kényszerítik a háborút, és a háború alapelve, hogy megöld az
ellenséget.”

- Maud Gonne -  


 


„Boldog vagyok, hogy Isten
dicsőségért és Írország becsületéért halhatok meg!”


- Joseph Mary Plunkett - 


„Nem igázhatjátok le
Írországot. Nem irthatjátok ki az írek szabadságvágyát. Ha a tetteink nem
lesznek elégségesek ahhoz, hogy elnyerjük a szabadságot, akkor majd a
gyermekeink nyerik el jobb tettekkel.”


- Patrick Pearse - 


„Senkitől sem kérek
sírfeliratot. Amikor majd a hazám elfoglalja helyét a világ nemzetei között,
majd akkor írják meg a sírfeliratomat – de addig ne.”


- Robert Emmet -


„Az ír emberek csak akkor
lesznek szabadok, amikor az övék lesz minden, a felszántott földtől egészen a
csillagokig.”


- James Connolly - 


„Valóban nagyon nehéz az erős
számára, hogy igazságosan bánjék a gyengével szemben; de az igazságosság mindig
magában hordozza a jutalmát.”


- Eamon de Valera -


„Bukj el, ha akarsz, de kelj fel, ha muszáj.”


- James Joyce - 


„Sokan szenvednek azért, hogy
majd egy napon minden ír ember megismerje az igazságot és a békét.”


- Wolfe Tone - 


„Az újjáéledő büszkeség ádáz
lüktetése, amely elveti a leigázottságot, egy nap talán majd megszűnik dobogni
Írország szívében – de Írország szíve akkor már halott lesz. Amíg Írország él,
addig fiainak agya és izma küzdeni fog azért, hogy elpusztítsa a Brit uralom
utolsó nyomát is területén.”


- Thomas MacDonagh - 


„De amíg Írország nem szabad,
addig én lázadó maradok, átalakítatlan és átalakíthatatlan. Nincs erre elég
erős szó. Lázadónak köteleztem el magam, átalakíthatatlan lázadónak, egy cél
érdekében – és az a cél egy szabad és független Köztársaság.”


- Constance Markiewicz - 


„Miért kéne Írországot úgy
kezelni, mintha Anglia egy földrajzi darabkája lenne – Írország nem egy
földrajzi darabka, hanem egy nemzet.”


- Charles Stewart Parnell - 


„Az ír ember úgy éli meg az
öröm rövid időszakait, hogy tudja, a tragédia ott áll lesben a sarkon.”


- William Butler Yeats - 


„A szegény nemzetek éhesek, a
gazdag nemzetek meg büszkék; a büszkeség és az éhség pedig egyszer viszályba
fog keveredni egymással.”


- Jonathan Swift - 


„Írország, uram, lehet jó, vagy
rossz, de nincs még egy ilyen hely az ég alatt; és ember nem érintheti meg a
gyepét vagy szívhatja be a levegőjét anélkül, hogy jobbá, vagy rosszabbá ne
válna.”


- George Bernard Shaw - 


„Háború idején nem bűn, ha felkutatjuk és
elpusztítjuk a kémet és a besúgót. Ők tárgyalás nélkül pusztítottak. Visszaadtam
nekik a kölcsönt.” 


A
Véres Vasárnappal kapcsolatban, amikor Brit kémeket lőttek agyon Dublinban.


- Michael Collins - 

(Valamennyi idézet a szerző fordítása)