Smaragd és vér - 6. rész

Három vers Írországból – Pearse, MacDonagh
és Plunkett: Élet és Halál


Ha az ember írországi verseket
akar olvasni, meg kell küzdenie a bőség zavarával. Szebbnél szebb verseket
találhatunk, lelkesítőket és elszomorítóakat, vidámakat és bánatosakat, mosolygósakat
és keserűket, elgondolkoztatókat és egyszerűeket, olyanokat, amelyektől az
ember elneveti magát,
és olyanokat is, amelyektől elfacsarodik a szíve. Találni olyat, hogy imára
kulcsolom a kezem, és olyat is, ami arra késztet, hogy kardot rántsak. Tulajdonképpen
mindenfélét. A kitűnő költők száma is olyan nagy, hogy igen nehéz kiválasztani
párat közülük.


Persze ez a pár fenti mondat
szinte minden nemzet költészetére érvényes.
Három költő, három fantasztikus vers, három látásmód, három különböző stílus,
és talán ezernyi érzés, hangulat és értelmezés. Hogy mi a közös bennük? Mind a
három ír, költő, forradalmár és hazafi volt, mindegyiküket kivégezték a Húsvéti
Felkelés után. És mindegyikük versében megjelenik a halál gondolata, felsejlik
az előérzet – kinél erősebben, karakteresebben, kinél homályosabban. Mindegyik
versben megjelenik így vagy úgy az élet, és megjelenik a halál. Élet és halál –
smaragd és vér.


Az, hogy a smaragd, vagyis a
zöld az életnek a színe, teljesen egyértelmű; az viszont talán kissé furcsának
hathat, hogy a vérrel, a piros színnel kapcsolatban én a halálra asszociálok.
Ám ne feledjük, hogy ebben az esetben a vér nem az erekben lüktető, éltető
folyadék, hanem a kiontott vér, amely
a halállal, méghozzá az erőszakos halállal egyenlő.


A
verseket olvasva, utána nézve a keletkezés körülményeinek, az írók életének és
a történelmi korszaknak, összehasonlítva egymással az írásokat akár szubjektív
módon is, nagyon, de nagyon sok minden elárul mind a költőkről, mind az emberekről,
az ír lélekről és gondolkodásmódról, és egyáltalán az egész akkori éráról.


Patrick Pearse: Az Utazó


Szomorúvá
tett a világ szépsége,

E szépség, ami elmúlik majd;

Néha szívem örömtől reszketett,

Ha szökkenő mókust láttam a fán,

Vagy piros katicát a fűszálon,

Vagy kisnyulakat az esti mezőn

A lenyugvó nap fényében,

Vagy zöld dombot, hol árnyak sodródtak,

Csendes dombot, hol hegyi ember vetett,

S nemsoká arat; a Menny kapujához közel;

Vagy meztelen lábú gyerekeket a tenger

Homokján apálykor, vagy, ahogy játszanak

Connacht városkáinak utcáin,

Boldog és ifjú teremtmények.

Aztán a szívem azt mondta:

Elmúlnak mind,

Elmúlnak, változnak, meghalnak, s nem lesznek,

A fényes és zöld, boldog és ifjú teremtmények;

És továbbmentem utamon

Szomorúan. [1]Patrick Pearse arcképe


Thomas MacDonagh: Egy hazafi költőről


Minden
dala pár szó volt

Az örök dalban,

Hárfahangban fuldokolt,

Hosszan s hangosan.


Csak
egy szó – ez volt, mit tett,

Egyedül kiáltva,

Éj-visszhang sem rezzent meg

Örömre, gyászra.


S
borzongva halljuk a dalt,

A hárfa hallgat,

És tette visszhangzik majd,

Mikor felvirrad.
[2] 
Thomas
MacDonagh arcképe


Joseph M. Plunkett: A sötét út


Utam durvább, mint a halál,

De a lábam el
nem téved,

Sötétségben is
rátalál,

Mivel az a
legsötétebb.Kár előtt akadály legyen,

Hogy lássuk,
míg áll a világ 

A vérfoltot a
kereszten, 

S Krisztus
töviskoronáját;De zárva lesz
verem és ég

Az előtt, ki
elveszt mindent,

Nincs neki
nap, se sötétség,

Nem kap
végest, se végtelent;S ki egy kis
virágban látja

A trónt s a
harci szekeret,

Veszélyben
lesz attól fogva

Örök éjben
vakká lehet;S ki meghallja
egy kis névben

Ahogy az ég
hétszer dörög,

Annak szíve
lángként rebben

Pokol s menny
kapui között.Mert én láttam
dicső tested,

A virágzó bot
csodáját,És arcodban a szépséget,

S benne Isten
glóriáját,És a dübörgést
hallottam,

Dörgő jóslat zengte neved,

S lelkemből kiszabadultan

Felszálltak a vers-fellegek.


Én akartam sötétséget,

Magam járok sivár úton,

Ám harcolok, hogy a fényed

Kis szikrája megmaradjon.


S mikor itt kell, hogy hagyjalak,

Nehogy földbe zárd a lelked,

Fényes
galamb, tárd ki szárnyad -

De utam a legsötétebb. [3]
Joseph
M. Plunkett arcképe


Számos
szempontból össze lehet vetni ezeket a verseket, és úgy gondolom, érdemes is
összehasonlítani őket egymással, párhuzamokat, hasonlóságokat és különbségeket
keresni bennük.


Talán
ha a „fény és árnyék” motívummal kezdeném, az lenne a legszerencsésebb, hiszen
ez a legszembeötlőbb, nekem legalábbis.


Mindhárom
versben szerepel az élet és az elmúlás, ahogyan azt már fentebb említettem, de
mindegyikben más szinten jelennek meg.


Számomra
a legreménykedőbb hangvételű MacDonagh verse. A vers vége az, ami kifejezetten
optimistán cseng, különösen az utolsó két sor:


„És tette visszhangzik majd,

Mikor felvirrad.”


Ez
tisztán a remény, a bizakodás, sőt megkockáztatom: a bizonyosság hangja; hogy
fennmaradnak a tettek és tovább él azokban a költő, „amikor felvirrad” – azaz
amikor Írország végre szabad és független állam lesz.


Mi más
lenne a magyarázat.


Érdekes
adalék ehhez a vershez, hogy eredetileg nem ez volt a címe. MacDonagh még
1903-ban írta, akkor a „William Rooneynak
címet adta neki, ám tizenegy évvel később megváltoztatta a címet, hogy ne
legyen annyira személyes jellegű, inkább általánosságban szóljon az emberekhez.
Egyesek úgy gondolják, hogy ez egyfajta búcsúbeszéd, sírfelirat lehetett
MacDonagh részéről, ám erősen kérdéses, hogy volt-e ilyen szándéka. [4]


Perarse
verse lényegesen melankolikusabb, szomorúbb hangvételű: tele van lemondással,
bánattal és belenyugvással.


A fény
itt is megjelenik, főleg a zöld, - Írország színe – a vidámság, az élet
szimbólumai, a kedves kis állatok, mint a katica, a mókus és a nyulak, a
játszadozó gyermekek, sőt, maga az újjászületés is, - gondoljunk csak arra a
csendes dombra, ahol a „hegyi ember vetett” – de mindez olyan módon jelenik
meg, hogy még jobban felerősíti a szomorúságot, amit az ember akkor érez,
amikor biztosan tudja, hogy mindezek a dolgok megváltoznak, elmúlnak, és előbb,
vagy utóbb, de eltűnnek világunkból. Abból a világból, amit szeretünk, amit
megszoktunk, amiben élünk.


Itt
talán a beletörődés a legerősebb, még akkor is, ha egy egészen egyszerű
kijelentő mondattal zárja a költő verset – mindenfajta felkiáltást, teátrális
hangoskodást mellőzve:


„És továbbmentem utamon

Szomorúan.”


A három
közül látszólag, vagy első olvasatra egyértelműen Plunkett verse a legsötétebb
hangulatú, hiszen erre már maga a vers címe is utal, maga a szó – a még
konkrétabb „halál” mellett – többször is megjelenik, végigvonul az egész
költeményen.


Mindezek
ellenére számomra mégsem annyira szomorú a hangvétele, mint Pearse verse. És
semmiképpen sem lemondó, és sokkal kevésbé beletörődő. A remény itt
markánsabban jelenik meg, mint Pearse versében, habár messze nem olyan
reménykedő és bizakodó a hangnem és a szóhasználat, mint MacDonagh-é.


A
legszembetűnőbb nekem ebből a szempontból a féltés,
ami leginkább az utolsó versszakban jelenik meg. Aligha lehet mással
magyarázni, mint Grace-hez fűződő szerelmével. Az egész utolsó versszak
valószínűleg hozzá szól: bár ő, a költő elmúlik, eltávozik, de azt szeretné, ha
nem lenne bezárva az a „galamb” – szárnyaljon csak tovább és éljen, mert ez a
világ rendje.


Ha már
a halálnál és az elmúlásnál tartunk, érdemes elgondolkozni azon, vajon
készültek-e a halálra, esetleg előre látták-e, érezték-e sorsukat? Mindegyik
költő viszonylag fiatal volt; noha Plunkett esetében érthető a sötét hangulat,
(amely azonban, megjegyezném, egyáltalán nem jellemző költészetének egészére,
mondhatni igen kevés versében jelenik meg a halál gondolata, ebben a formában
legalábbis) hiszen gyógyíthatatlan tüdőbetegségével tisztában volt, kivégzése
előtt nem sokkal csupán néhány hónapot jósoltak neki az orvosok.


Azonban
az a fajta halál, amelyről Plunkett a versében ír, teljesen más. Ő megtalálja a Sötét Utat, el sem
tévesztheti, mert az az út a legsötétebb
– azaz feketébb minden másnál, ráadásul, azt az utat ő maga választotta: „Én akartam sötétséget, /

Magam járok sivár úton”
.
Eredetiben és szó szerinti fordításban ez jobban érthető: „Now I have chosen in the dark / The desolate way to walk alone”
(Most én választottam azt, hogy a sötétben egyedül járjam a sivár utat). Tehát
ez mindenképpen egyfajta sors, amit nem kerülhetett el, amit ő saját maga
választott, ismerve tetteit, tudva annak következményeit. Ám a remény mégis
megjelenik, és ahogyan azt már említettem, a féltés és az óvó gondoskodás is –
amely végül is erősebb kell, hogy legyen, mint a halál.


Talán
csak Pearse-nél érzem az elmúlás miatti elhagyatottságot és szomorúságot; aki
37 évesen írta a versét, és ebben a korban azért még nem készül az ember –
tudatosan legalábbis – a halálra. Hacsak nem látja előre a sorsát. Amikor
megírta Az Utazó-t, javában zajlottak
a Húsvéti Felkelés előkészületei, és lehetett akármilyen idealista is – szemben
például a jóval racionálisabb Connollyval – azzal nyilvánvalóan ő is tisztában
volt, hogyha elbuknak, akkor számukra nem lesz kegyelem.


MacDonagh
esetében teljesen másként jelenik meg az elmúlás gondolata. Biztos vagyok
benne, hogy ő is készen állt a halálra, elfogadta, mint elkerülhetetlent, de
annyira mégsem várta, mégsem törődött bele, mint Pearse.


Amikor
ezt a verset írta, még szó sem volt a Húsvéti Felkelésről, mindenesetre érdemes
megjegyezni, hogy a vers utolsó sora megegyezik MacDonagh egy színjátékának
címével: Amikor felvirrad (When the Dawn is Come). A darabot
1907-ben írta, egy évvel később mutatták be az Abbey Színházban. További
érdekesség maga a színmű tartalma: hét ír felkelőt végeznek ki benne, akik
fellázadtak a Brit zsarnokság ellen. És ez tulajdonképpen valóra is vált kilenc
évvel később…


Különös,
hogy maga a vallás, a hit, a kereszténység csak kettejüknél jelenik meg Pearse
és Plunkett verseiben, méghozzá konkrét utalások formájában.


Pearse-nél
megjelennek az újjászületés szimbólumai, méghozzá a vetésben és az aratásban,
kiegészítve „A Menny kapujához közel”
szavakkal. Plunkett többször is használ Bibliai utalásokat, tulajdonképpen hat
versszakon át – tehát a vers nagy részében - ívelnek gondolatai hitével
kapcsolatban.


Számos
érzelmet említettem, amelyek megjelentek ezekben a versekben, ám egyet sehol
sem találtam: és ez a félelem. Az nem
jelent meg semmilyen formában. Mindegyik költő érezte valamilyen szinten, hogy
mi vár rá, mindegyik tudta, hogy meg fog halni – méghozzá erőszakos halállal –
és mindegyik vállalta a vértanúságot. Félni azonban egyik sem félt.


Azt
hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy Plunkett, Pearse és MacDonagh egyaránt
kiérdemli az „írek Petőfije” címet. Annyi párhuzam található a mi nemzeti
hősünk és költőnk, valamint a három forradalmár, a hazája szabadságáért életét
adó, magas és nemes szinten író költő között, hogy a „tollal és karddal”
egyaránt harcoló hősök palettáján mindegyikük méltó helyet kell, hogy kapjon.
Nem csak írországi, de világviszonylatban is.


Petőfi Sándor sorai
rájuk is illenek.


„Egy gondolat bánt engemet:

Ágyban, párnák közt halni meg!


[…]


Ha majd minden rabszolga-nép

Jármát megunva síkra lép


[…]


 


Elharsogják kelettől nyúgatig,

S a zsarnokság velök megütközik:

Ott essem el én,

A harc mezején”


[…] [5]

 
[1]
The Wayfarer.
[2]
Of a Poet Patriot.
[3] The Dark Way
[4] Sara Goek: The Poetics of Cultural
Nationalism
[5] Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…
(részlet)