2024. június 25. kedd,
Vilmos napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
jognyilatkozat

ELŐÍRÁSOK ÉS RENDELKEZÉSEK


 


Az ARANYLANT olyan  - nem anyagi haszonszerzésre létrejött -  művészeti és kulturális magazin, amely haladó és beérkezett alkotók műalkotásait kívánja bemutatni, megmutatni, népszerűsíteni.


Szerepet kíván vállalni a nemzeti és európai szellemiséget közvetítő művészetek  át- és továbbadásában, a konzervatív értékrend megőrzésében, nemzeti hagyományaink, művészeti irányaink ápolásában.


Ugyanakkor az ARANYLANT közéleti és politikai szerepet nem vállal, politikai pártoktól független, számukra semmiféle támogatást nem biztosító kulturális magazin. Szerepvállalása kizárólag a magyar és az egyetemes művészetek bemutatására,a magyar szellem és lelkiség védelmére szorítkozik.


Vezetését és irányítását a Szerkesztőség végzi a lektorok segítő tevékenysége mellett.


 Az ARANYLANT, mint irodalmi és művészeti magazin - jogvédett. Az ARANYLANT egész felületén elhelyezett tartalmak az ARANYLANT tulajdonában állnak, azokat a Szerkesztőség és az Üzemeltető engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, megváltoztatni tilos és törvényellenes!


 


1. AZ ADATVÉDELEMRE ÉS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK


 


A regisztrációkor kötelezően megadandó a valódi név, valamint az elérhetőség és a regisztrációt lehetővé tevő e-mail cím - melyek az adatvédelmi törvény szerint védettek.


Az ARANYLANT a fentiek mellett nem kívánja és nem tekinti magát jogosultnak a felhasználók által megadott adatokat jogi szempontból ellenőrizni.


A tagfelvétel során a felhasználó által készített jelszó megőrzéséért, biztonságos tárolásáért a felhasználó a felelős. Amennyiben a felhasználó a saját jelszavát saját szándéka vagy önhibáján kívül továbbadja vagy elveszíti, úgy minden esetben a felhasználót terheli egyedül és kizárólag - az ebből származó károkozásért, adatvesztésért - a felelősség.


Az ARANYLANT oldalain megjelenő összes megnyilvánulás minden elemét és forrását az ARANYLANT informatikai rendszere naplózza, s azokat a törvénysértés vagy az abból fakadó eljárás során az eljáró hatóságok rendelkezésére bocsátja.


 


2. FELHASZNÁLÓkra vonatkozó előírások


 


AZ ARANYLANT szabadon hozzáférhető kulturális magazin; megjelenített műalkotásai mindenki számára ingyen elérhetők.


A nem regisztrált felhasználók csak olvashatják a lapot, hozzászólási, megnyilvánulási joguk nincs. Erre még úgy sincs mód, ha a saját véleményüket egy regisztrált tagunk bevonásával és kihasználásával szeretnék az Aranylanton közölni. A meghívott és regisztrált tagjaink az oldalon bemutathatják műveiket, véleményezhetik az itt megjelenített alkotásokat; esztétikai, művészetelméleti álláspontjuk, világnézetük és világlátásuk kifejtésére lehetőségük nyílik


Mindezek mellett a Szerkesztőség tagjai adminisztrációs és moderátori jogokkal rendelkeznek.


 


3. A magánszemélyekkel és a közösséggel való kapcsolattartási formákra vonatkozó előírások


 


Az ARANYLANT lehetőséget biztosít a magán és a közérdekű információk tárolására és azok egyénnek vagy a közösség számára való továbbítására. Mindezeket egy személyek közötti levelezőrendszer keretében, valamint fórumüzenetek és az alkotások alatt található hozzászólások helybiztosításával kívánja megtenni.


A személyes levelezés tartalmát, irányát, mennyiségét nem kívánja ellenőrizni, azokat az erre vonatkozó törvények szellemében kívánja tiszteletben tartani.


 


4. SZERZŐI JOGOK  ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK


 


A ARANYLANT oldalaira feltöltött alkotásokat és mindennemű megnyilvánulást szerzői jogok védik, azokat az ARANYLANT érintett szerzőjének tudta és engedélye nélkül máshol megjelentetni harmadik félnek, közösségnek szigorúan tilos!


Az  ARANYLANT minden beküldést a közösség számára elérhetővé tesz mindaddig, amíg a szerző másként nem rendelkezik.


Az ARANYALNT minden beküldött alkotást úgy kezel, hogy a beküldő vagyoni jogairól lemond az ARANYLANT javára olymódon, hogy a szerzőt nem érheti aránytalanul nagy anyagi vagy művész értelemben vett veszteség; de fenntartja magának a jogot, hogy egyéb jellegű kiadványai (könyv, újság, antológia-Lantológia, hangfelvétel, videó, rádiójáték, filmes alkotás) számára közölhetővé teszi a szerző belegyező nyilatkozata után.


Az ARANYLANT kizárólag javaslatként fogalmazza meg, hogy az itt publikált művek elsősorban az ARANYLANT oldalain jelenjenek meg.          


Az ARANYLANT bármely korábban felhasznált, a saját oldalaira publikált alkotást (könyv, újság, antológia-Lantológia, hangfelvétel, videó, rádiójáték, filmes alkotás)  a szerzőjének bármely oldalról kezdeményezett törlése, valamint a szerző halála vagy a mű felett való rendelkezési jog státuszának megszűnése esetén a művel szemben sem a szerző, sem annak örököse(i) utólagosan nem akadályozhatják, korlátozhatják azok felhasználhatóságát, mert  az ARANYLANT a szerzői jogot ilyen esetben megszűntnek tekinti.


Ez alól kivételt képeznek a Képtárban szereplő fotók és képzőművészeti alkotások, a lapra feltöltött hanganyagok, a meghívott művészek műalkotásai.


Az ARANYLANT Szerkesztősége minden, a szerzői jogokba ütköző alkotást annak észlelése után azonnal töröl az oldalról. A szerzői jogokat sorozatosan megsértő(ke)t a Szerkesztőség mindenféle indoklás vagy utólagos – a portál felé benyújtott - követelés(ek) nélkül azonnal törli az oldalról. 


5. Írások, műalkotások nyilvánossá tételéről szóló Előírások


 


Az ARANYLANT minden –  a beküldő szerző tulajdonában lévő -  alkotást önálló szellemi termékként, az azt beküldő alkotó tulajdonaként kezel. Abban az esetben, ha egy alkotó/szerző olyan művet – műfordítás eredetije, műalkotás illusztrációként való használata – jelenít meg az oldalon, úgy a szerző köteles az eredeti szerző/alkotó nevét, a mű címét, előadóját és forrását megjelölni.


A beküldött alkotások közlése a  Szerkesztőség jóváhagyása mellett történik. A Szerkesztőség szükség esetén a beküldővel történő egyeztetés után a beküldött alkotást lektorál(hat)ja. Az alkotó a Szerkesztőség publikálással kapcsolatos döntéseit köteles minden esetben elfogadni!


Abban az esetben, ha az ARANYLANT  oldalain valaki provokatív hatású, bántó szándékkal az egyénre és a közösségre ártalmas írás(oka)t, képeket, hang és képi anyagokat kíván feltenni, úgy az írás(oka)t és a szerzői(j)ét a Szerkesztőség törli a honlapról. Különös határozottsággal kíván fellépni a Szerkesztőség a magyar nemzetet, a nemzeti jelképeket, történelmi eseményeket, személyiségeket, hagyományokat, szokásokat, a keresztény/keresztyén egyházak liturgiáját, dogmatikáját, jelképeit, elismert nagy alakjait durván és sértőn minősítő, azokat meghamísító írás(ok) és szerzője(ik) ellen.


Személyes vagy a fentiekben megfogalmazott sérelmek esetén a tagok tájékoztatási joggal rendelkeznek a Szerkesztőség és/vagy az Üzemeltető felé.


Az ARANYLANT a beküldések tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, de a fentiekben megfogalmazott jogsértések, tartalmi, formai károkozási szándékok, nyílt politikai agitációk, etnikai, vallási, közösségi és kisebbségi csoportok megbélyegzése, stigmatizálása,  megfélemlítése ellenében fellép.


Amennyiben  valaki(ke)t vélt vagy jogos sérelem ér, úgy a Szerkesztőséghez segítségért, az Üzemeltető és a Szerkesztőség által biztosított jogok keretén magánúton vagy nyilvánosan jogorvoslatot kérhet. Minden  - a portál által biztosított jogok és kötelességek körébe tartozó -  vitás esetet a Szerkesztőségnek van joga elbírálni vagy felülbírálni.


 


Az ARANYLANT kulturális missziótudata e magazin vezérlőelve. Azon Szabó Dezső-i gondolat mentén működik, amely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”. Felelősségünk nemzeti és egyetemes kultúránkat megőrizni, építeni, továbbadni. Haladók és beérkezett alkotók együtt és egymást segítve. Szeretettel és alázattal…


 2007-11-06


 


Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007