2017. augusztus 20. vasárnap,
Szent István ünnepe István, Vajk napja.
Kalendárium

Augusztus (Ősi magyar nevén, Újkenyér hava) az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Caesarról elnevezett júliusban van. Augustus ezt a hónapot odahelyezte, amikor Kleopátra meghalt. Mielőtt Augustus átnevezte ezt a hónapot augusztusra, latinul Sextilis („hatos”) volt a neve, utalva arra hogy eredetileg ez volt a hatodik hónap a római naptárban, amely kezdetben még a márciussal kezdődött.
...

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is illették. Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai. Szegény református családba született. Szüleinek késői gyermeke volt, akik féltő gonddal nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Ő azonban igazi csodagyerek volt, már tizennégyéves korában segédtanítói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit. Az anyagi javakban nem dúskáló családi háttér ellenére olyan nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett szert, hogy felnőtt korára a latin, a görög, a német, az angol és a francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelentős fordítói munkát is végzett. Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője és páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Műveiben 60 ezer körüli egyedi szót használt, ezzel messze fölülmúlta költőtársait.
...

Kincses Kolozsvárt látta meg a napvilágot 1890-ben ezen a napon, és ugyanott, megélve Horthy katonáinak boldog bevonulását szülővárosába 1940. szeptember 11-én, hunyt el 1941. október 24-én. Ő is elmondhatta Gárdonyi Gézával, hogy „csak a testé”-t őrzi a temető, az öreg házsongárdi, az azt mindörökké túlélő lelkét viszont versei, melyek „nagy magyar télben picike tüzek”-ként égnek tovább, kérve, mint sírfeliratán olvasható, minden magyart: „Egy lángot adok, ápold, add tovább.”

...

1901-1968) olasz költő. Nagy műgonddal komponált, elégikus hangú verseivel az ún. hermetizmus költői irányzatának egyik elindítója volt. A II. világháború, az ellenállás és a felszabadulás élménye fordulatot hozott költészetébe, egyre inkább hitet tett baloldali elkötelezettségéről. 1959-ben Nobel-díjjal tüntették ki. Magyarul megjelent művei: ...

A lapunkban megjelent szövegek a ARANYLANT, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket. A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos!
Tisztelt Irodalombarát! A sok megkeresés miatt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Aranylant NEM MINDENKI SZÁMÁRA publikációs felület. A publikáláshoz tagság, a tagság eldöntéséhez pályázat kell önéletrajzzal, művekkel. Ezek alapján - ha valaki kérvényezi a tagságot -, a szerkesztők eldöntik, hogy a tagság iránt kérvényezőt felveszik-e a műveik alapos megvizsgálása után. Amennyiben valaki tagságot szerzett, úgy a portálunk elvárja a tagoktól a publikálás mellett a műhelymunkát is. Amennyi...
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szeretettel üdvözöljük!
ifjabb Tompó László
(vezércikk)

 

életkép
Költészet és valóság/Aranylant
A villanydróton varjú károg,
a pózna mellett macska ül.
Megannyi mocskot rejt az árok,
s csak dudva nő a ház körül.


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Berekedt végre a sziréna torkú város,
nem liheg folyton bajt a nyakadba.
Megpihennek az elfajzott akaratok
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Mennyi homályos gondolat
feszíti szét az este csendjét,
istrángos hévvel fojtogat,
halálod mintha benne lelnéd.


bölcselet és gondolat
Publicisztika/Publicisztika
Isten ugyanis nem közvetlenül, hanem közvetve hajol le az emberhez. Nem sült galambot nyújt a szájába, hanem észt ad ahhoz,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Egy rideg szobában, dermedt délután,
méla csend és fonnyadt alma szag van.
Szürke fény remeg
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Tenger árja zúg zokogva,
partján bárka dús homokba
ágyazódva, összetörve,
deszkatestét mossa össze
fürge szél a korhadó idővel.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Csak szeretni néhány percig
míg a halál-virág elnyit,
aztán inni, ami édes,
úgyis bennünk van a méreg.


regény
Regény/Nagyregény
Őszülő, magas férfi hosszú állal, kiugró pofacsonttal. Szelíd szempár, mégis erő és akarat fénylik benne. Ruhája előkelő, de nem hivalkodó, mozdulataiban
műfordítás
Műfordítás/Német versek
Rendőr baktat lámpafényben lassan s réveteg.
Gyűrött koldusok vakognak egy-egy árny után.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Tűzaranyba vonva
ring a szilfa lombja,
rekkenő a csend itt.
Rókalepke röppen,

regény
Regény/Nagyregény
Mert a történet másik szereplője Csankovszky Miklós volt, ifjú papnövendék, aki a püspöki palotába igyekezett, hogy megismerje magas elöljárójának akaratát.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
E tétova csendben a pillanat álmatag áll most,
félénk csókod az ajkamon ébredezik még,
íze a lelkemen átszalad, és puha fáklyavilágot
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A tűlevélen vízcseppek gurulnak.
A régi hídon csapzott eb fut át.
Dús lombok isszák illatát az útnak,
s a gondnok füttyent, most váltott ruhát.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Te sem kaptál haladékot,
hiába írtad rendületlen az üres lapot,
szokvány háború folyt éppen,
-korcs örökség-, s a hangod elhallgatott.

műfordítás
Műfordítás/Angol versek
Kora este láttam őket,
Arcukon az örömöt,
Pulttól vagy asztaltól jöttek
Ódon, szürke házak között.

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Még éjjelente felriadsz, ha csörtet
szobád alatt a pesti forgalom,
sziréna vijjog, reng a ház, a körzet,
s az utcazaj egy suttogó vadon
regény
Regény/Nagyregény
A vonaton három ember ült, e történet három fontos szereplője, akik nem ismerték egymást és egymástól különálló fülkékben utaztak különféle célokkal, gondolatokkal, társadalmi hovatartozással.
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
de az örökélet
vésett tenyerembe ráncot
s mikor már elvesztettem
a lángot a homlokom mögött
már csak az ösztönök
dübörögtek

regény
Regény/Nagyregény
Akik látták, nem törődtek vele. Néha megnézték, de ilyesféle asszonyok kóboroltak másfele is. Voltak, akinek a gyermekét vagy férjét az utcákon vagy parkokban lévő ideiglenes sirhelyekből exhumálták.
novella
Novella/Elbeszélés
Így hallgatom a csendet; azt a csendet, amelyet „csendnek” hívnak itt a fegyházban. Egy kis csörtetés, egy kis mocorgás, jajongás, karcolások hangja a falon. Elmosódott suttogás
szonett
Költészet és valóság/Aranylant
Mióta, s hogy kerestelek,
miközben tudtam, jössz felém,
csobogva futsz, s egy új regény
kezdődik el velem, veled,
műfordítás
Műfordítás/Német versek
Mily sok finomság kél a lenge ködben,
s az apró dolgok lényegessé válnak.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Tudtad, hogy már tiéd nem lehet,
kezedet mégis kinyújtottad érte,
fogtad a sort, jártad a bolondját,
mint a vak, aki botja után botorkál,


vers
Költészet és valóság/Aranylant
A férfi nem szól, most már csak legyint.
Az asszony arcán lángra gyúl a seb.
Pohár törik, majd újra egy megint,
s a sok szilánk, mind egyre élesebb.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Bősz, délibábos napfény kódorog,
lankák gyepére lángot pacsmagol,
tüzes szegélyén dús fenyősorok,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Az utak embertől emberig érnek.
Száloptikák hiába futnak át
e programozott világ titkolt zugain,
mint a csatornalé külvárosok
novella
Novella/Elbeszélés
Elegendő fény a sötétségben. Aki itt keresi Istent, az megtalálja. Semmi hivalkodó díszítés, semmi cikornya;
műfordítás
Műfordítás/Német versek
Zilált az ég, s arcán a kék helyett,
mint ócska smink: az alkonyat homálya.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
nézd, a szárnyam fáj, ha rebben,
kész a lélek, ám a testem
gyönge és beteg.műfordítás
Műfordítás/Orosz versek
A lelkem legmélyén boldogság lapul,
s bűnös idegen vagyok, az egyetlen;


Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007