2021. október 23. szombat,
nemzeti ünnep Gyöngyi napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szeretettel üdvözöljük!
Kovács Anikó
(vezércikk)
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Kettőt előre, négyet hátra;
a fű se zöldebb, mint a gyom.
Tanultad, mérget írsz a lázra,
s megvetsz, ha nem kell, otthagyom.


lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Mint az eltévedt bárányok
nyakába akasztott kolomp
vert szíve
nyers és riadt hangja volt
bordáin álmokat hurcoló
magánymozdony zakatolt
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Az elmúlás zálogházában
ósdi polcokon
porosodnak
évgyűrűim
műfordítás
Műfordítás/Francia versek

Letépek egy hangaszálat
Halott az ősz, tudhatod
Nem látjuk mi egymást többé
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Dombok között kék szél csilingel
s azt őszt a küszöb elé hordja.
Ódon, bronzos kilincsel
reszket most minden porta.

elbeszélés
Publicisztika/Publicisztika

A Rue de Ronsard valójában a hangzatos neve ellenére rövid utca volt tekintélyes polgári házakkal az elején
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A tó vízét a bátrak összekenték,
halak szemén darabnyi csönd a nap.
A sápadt fűben alvók ajka szent-kék,
vers
Költészet és valóság/Aranylant

Vérszirom szőnyeg az éj.
Az utak szélén kivérzett meggyfák siratófala,

vers
Költészet és valóság/Aranylant

Fényképekké
fagyott
emlékekkel
éjszakázom
novella
Novella/Elbeszélés
Egy társasházba vonszolta be a férfit a nő. Kis előkert, megfáradt, zsengén lombosodott fa ágaskodott az emeletig.

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Hajnali fénytörésben orwelli éjszakák,
kipontozódtunk. Igazolt szabadságunk

vers
Költészet és valóság/Aranylant
a Szent Kenyérben néma Krisztus
csöndeddel kiáltó
Isten

vers
Költészet és valóság/Aranylant
a szemnek csak
valami
a hitnek már
Valaki
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ahogy a Hold magányáról suttognak a csillagok
ahogy az elmúlásról rebegnek az aggok
novella
Novella/Elbeszélés
De ma újra esett. Előbb szelíden, majd bömbölve, mint az éhes gyermek. A templomtornyot is alig lehetett látni. Egy ember didergett a buszmegállóban. Tanárféle ember volt
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Várakozásom kínjait levetem
boldog akarok lenni
Érted is boldog
akkor miért járnak
földre sütött szemmel
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Egyszer majd, ha gyönge páraként
elillantok e könnyűszerkezetes életből,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Dunyha-ködbe fon a csend,
lehullnak a szavak.
Csillag sincs odafent.
Az ég oly hallgatag.
esszé
Magazin/Gondolatok a könyvtárban
Ha az irodalomban jártas olvasó visszatekint arra a korra, mely nem volt ment az irodalmi vitáktól, még ezekben a késhegyig menő tollharcokban is
irodalomtörténet
Publicisztika/Publicisztika
1889. július 28-án, 132 éve született Nyirő József erdélyi magyar író. Nyirő József, a legendás székely írófejedelem,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A sors neked ma sem sütött kalácsot,
és ráadásul zárva volt a bolt.
Te szótlan tűrted, fáradozni látszott:

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Tompa csobbanás
a kő elmerül
körös-körül
körök vibrálnak
porrá málnak
a szavak
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Többé nem alszik a padon senki,
fedelet kapnak az utcára kiűzöttek,
közösség gondoskodik az árváiról,
s az uzsorások a városból kivettetnek.
elbeszélés
Novella/Elbeszélés
A szikár csendbe szinte belemártóztunk, ahogy ott ültünk a keskeny, hosszúkás ravatalozóban, a koporsója előtt. Aztán magamra hagytak. A fiút az apával

életkép
Költészet és valóság/Aranylant
Új fénye gyúl a hajlongó igéknek;
hűség fogan friss rózsaszirmokon.
Halk gyertyalángok végtelent ígérnek,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Az első madár hajnali röptét figyelem,
a csönd fölé száll hangtalan, s a magas
égen már csak egy csillag vigyáz.
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Este van
eltaposott tüzek
melege tombol
homlokodon
Szemeidre
rákéredzkednek
a pillák
esszé
Magazin/Könyvről könyvre
Az esszé a francia reneszánsz nagy irodalmi találmánya, s ha pontosítani akarom, egyetlen zseniális franciáévers
Költészet és valóság/Aranylant
Foltokká égett ránk a múlt,
kihűlt esték csöndje bántott.
Szemed hazudni megtanult,
elfújt minden gyönge lángot.
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Országnyi rés tátong a pajzson,
oldhatatlan kötések, csonk-üszök
összetört szegletköveken.
szerelmes vers
Költészet és valóság/Aranylant
Két könyv között
elmosódnak a sorok
Megáll a másodperc
Rád gondolok
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Álmos, szürke víz ered
pázsit hajlik egyre jobban,
(itt pihen szelíd tenyered)
szemedre hullik, koppan.
esszé
Magazin/Tájak - Városok - Emberek
Már akkor is meglódul a szívem, ha leírom a nevét. Ha rangsorolnom kellene kedvenceimet, Dsida Jenő előkelő, „dobogós”


publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
„Magyar az, akinek fáj Trianon”, vallotta Illyés Gyula, hasonlóan Dsida Jenőhöz, aki pedig így sóhajtott fel egykoron: „aki még nem volt magyar, nem tudja, mi a fájdalom”
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Kidőlt karók, szomorkodó növények,
a sár, mint régen, most is pont olyan.
A szél morogván dől a fák tövének,
s fejünkre fújja mérgét boldogan.
gyermekvers
Költészet és valóság/Aranylant
Van valahol
egy csodaház
csupa cukor
és csupa máz


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Kéz, ami felemel, vezet, s tartja az életet
és az egymásra torlódó utakon túlmutat,
s a viszonylagosra szervezett tényvilágon
átvilágló szárny lehet, amely az árból kiemel,
bölcselet és gondolat
Kortárs nagyjaink/Teológia és bölcselet
Pünkösd van. Szeretem ünnepelni a Szent Lelket. Hadd idézem II.János Pál pápa levelét, amelyet l999-n intézett a művészekhez. Érdemes átgondolni tanítását művészeknek és mindazoknak, akik "csupán" életük alakító mesterei kívánnak lenni.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Nem kérdezek, s ha újra képzelem
a részletekkel eltakart egészet,
engem becsapni énem képtelen.

szonett
Költészet és valóság/Aranylant
Halála ahogy a gyerekek szoktak
lábujjhegyen hátulról ijesztett rám


Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007