2023. január 31. kedd,
Marcella napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szeretettel üdvözöljük!
Mácz István
(vezércikk)

vers
Költészet és valóság/Aranylant
A sóhajokból könnyebb út fogan;
a fénynek döntve halvány homlokát,
a zsenge hajtás hajlik boldogan,
s oszlopnak képzelt rönköket fog át.

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Elkopnak a nevek az arcok mellől,
ősz borosta veri fel a lelked, ziháló
szavaid már csak a tegnapnak felelnek,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Megkértem az élet kezét (utólag)
Tudatom tőkéjét
harácsolta a menyasszonyi tánc
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Január 15.: Remete Pál napja, ez a pálosok – az egyetlen magyar alapítású, mindmáig ezerszeresen titokzatos férfirend – főünnepe.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A körmét rágja az, kit gyűr a kétség,
s előre féli, holnap mit fizet.
A többször többől, sóhajt, nincs elég még,
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Talán egyszer, talán újra,
visszajössz majd hozzám bújva,
nem számítanak az évek,
elperegtek;

elégia
Költészet és valóság/Aranylant
Éveink egybenyitott ajtók,
ugyanaz a hely, ugyanaz a szó,
ugyanaz az emlékezet emeli lelkünket
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Te, akivel osztoztunk az élet minden pillanatában,
mély áramokban, viharvert hideg szobákban,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Mire gondol a diák
vizsgára jövet
bejön-e a kérdés
a szekunder szövet
esszé
Magazin/Film-Színház-Muzsika
De ez is elmúlt, s a szakrális tér és idő is tűnni látszik. Ismét jön a hétköznapok robotja, melyről oly keserűn ír a csodálatos Tóth Árpád.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A holnapot ma itt hagyod,
kövekbe égett fényed.
Hiába őrzöm csillagod,
nem látod, el nem éred.
elégia
Költészet és valóság/Aranylant
Megszentelő január! Az égbolt
aranyos lángja gyúl a hegyen,
fagyott ágak közé robban,
hogy e hajnal glóriája legyen,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Szeretetet, békességet,
fejünk fölé eget, kéket,
lábunk alá sok-sok zöldet,
ne rontsuk tovább a Földet!
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Vérzel és verejtékezel.
Hajnalban bikinis hótündérek
koccintanak az egészségedre,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Pontos voltam
sohasem kések
vártak az "Öntödei
berendezések"
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Vers. Gondolatok. Otthon. Élet.
Fény. Rímek. Butaság? Fázom.
Telefon. Remény. Nyár. Ítélet.

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ez épp elmegy, jön egy másik,
így volt, így lesz minduntalan.
Kit érdekel, hogy s mint mászik,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Egyik lőre, másik óbor,
egyik stabil, másik kóbor,
egyik dőzsöl vetett ágyban,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
És marad az esendőség bizonyossága,
a szél áztatta fák kollektív magánya,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Sztrájkolnak a fák
Meg nem írt leveleiddel
sem törődnek

elbeszélés
Publicisztika/Publicisztika
Rájöttem, hogy a bennem élő férfinak tartozom annyival, hogy a jelen bizonysága lesz az iránytűm a holnaphoz. Úgy éreztem, nincs mire várnom.


bölcselet és gondolat
Publicisztika/Publicisztika
A karácsony az a nap,amikor sikerül, sőt nem lehet nem " megragadni az időnek és az időtlennek metszőpontját ", mely egyébként az angol költő, Eliot szerint a a szentek foglalkozása.
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Mindenki szeretne valami karácsonyt maga köré, valami adventet, valami
megfoghatatlan, kimondhatatlan békét,
életkép
Költészet és valóság/Aranylant
Nézd, maguk közt osztogatnak,
legyintesz, neked ma sem jutott.
Az est koccan fogadnak;
vártad egykor, s most hogy fut ott,
műfordítás
Műfordítás/Angol versek
Támolyognak a részeg csillagok,
Billeg a Hold, mint szélfútta bimbó,
Lábam alatt a föld, mint sodródó
Köd, csúszkál, fetreng, és én felszállok;

publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Elhagyott emberi színhelyek: falvak, üdülők, üzemek, műhelyek bányák, kórházak, szanatóriumok, járművek, omladozó élet-díszletek a nagy kivonulások után.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Itt-ott karcos ez a fazék,
megromlott a főzet benne.
Beszürkült a valaha kék;
szívem, mintha kőzet lenne.

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Halódó napok fedezéke mögül,
álmatlan autósok gyűrűjében,
a motoszkáló öntudat halovány fényénél,

vers
Költészet és valóság/Ezüstlant
A fákon dísznek csak néhány varjú tűnhet;
károgásuk levél, ami földre hull,
nedves, nyálkás ködben álmok elmerülnek,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Akkor majd sírva fakadnak az elárvult országutak,
s a néptelen sávokon csak a csönd vonul,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A szerelem szotyolát árul
A rangadó előtt

A nyereségvágyból elkövetett verset
A törvény nem bünteti
bölcselet és gondolat
Kortárs nagyjaink/Teológia és bölcselet
Advent - eljövetel, megszületik a Kis Jézus. Őt várjuk, érkezését. A szeretet gyöngédsége, karácsony. Advent - eljövetel, eljön majd az Emberfia hatalommal

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Komor az ég, sehol a nap,
vétkeimbe belebotlom.
Kutya-hideg üt meg harap,
kezem, lábam csupa fog nyom.

vers
Költészet és valóság/Aranylant
azt akarom, hogy örökké tartson,
égni akarok a sorvasztó napon
s a pillanathoz lassan hozzáöregedni,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Látod hulló levél vagyok,
-ágrólszakadt, elmondhatom,
így jött, ősz van, esőkönnyek
csendes sírását hallgatom.
életkép
Költészet és valóság/Aranylant
Mint akiket álnok álmok űznek,
s nem tartóztatnak a könnyek,
akik homályló reményben élnek,
és már semmiben sem hisznek
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Hasábos házak fölött
felhők köröznek
kábán rákacsintanak az emberekre
majd elmállnak
bölcselet és gondolat
Költészet és valóság/Aranylant
A Bibliában a menny, az ég a világ része, kozmológiai valóság. Másrészt a hívő reménye, teológiai valóság.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Bokrok tövében mennyi gaz,
s talán hol semmi sincsen,
elérlek, hinném, így igaz,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Anyám méhében feketén
már ott zakatolt a Halál
szívemmel együtt az enyém

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007