2017. december 11. hétfő,
Árpád napja.
Kalendárium

December (Ősi magyar nevén, Álom hava) az év tizenkettedik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Neve a latin decem szóból származik, melynek jelentése tíz – utalva arra, hogy eredetileg ez volt a tizedik hónap a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint a december: fagyláros. A népi kalendárium Karácsony havának nevezi.

...

Prágában született, elődei német nemesemberek és cseh módos polgárok voltak, németül és csehül egyformán tudott, majd nyugati öntudattal úgy megtanult franciául, hogy mind a három nyelven írt versben is, prózában is. Azután szláv öntudattal sajátjának akarta tudni az orosz nyelvet is. Hódolattal vendégeskedett Tolsztojnál, majd idővel néhány évig a szobrászok szobrászánál, Rodinnél volt titkár.

...

A december 3-i vasárnappal nemcsak az új egyházi év kezdődik, de a IV. században kialakult advent is. A karácsonyig hátra lévő, négy vasárnapot felölelő időszakban a keresztény világ nemcsak Jézus kétezer évvel ezelőtti születésére emlékezik, hanem felkészül a „második találkozásra” is az adventi koszorú, a hajnali roráték és a szeretetgyakorlatok segítségével....

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is illették. Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai. Szegény református családba született. Szüleinek késői gyermeke volt, akik féltő gonddal nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Ő azonban igazi csodagyerek volt, már tizennégyéves korában segédtanítói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit. Az anyagi javakban nem dúskáló családi háttér ellenére olyan nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett szert, hogy felnőtt korára a latin, a görög, a német, az angol és a francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelentős fordítói munkát is végzett. Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője és páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Műveiben 60 ezer körüli egyedi szót használt, ezzel messze fölülmúlta költőtársait.
...

Petőfi Zoltán (Debrecen, 1848. december 15. – Pest, Józsefváros, 1870. november 5.) színész, költő, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia fia.

Az evangélikus – római katolikus vegyes-házasságból született gyermek édesanyja vallását kapta, katolikusnak keresztelték. Keresztszülei Arany János és neje, Ercsey Julianna.
...

Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. – Pest, 1855. november 19.) magyar költő, író, ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja.

...
A lapunkban megjelent szövegek a ARANYLANT, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket. A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos!
Tisztelt Irodalombarát! A sok megkeresés miatt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Aranylant NEM MINDENKI SZÁMÁRA publikációs felület. A publikáláshoz tagság, a tagság eldöntéséhez pályázat kell önéletrajzzal, művekkel. Ezek alapján - ha valaki kérvényezi a tagságot -, a szerkesztők eldöntik, hogy a tagság iránt kérvényezőt felveszik-e a műveik alapos megvizsgálása után. Amennyiben valaki tagságot szerzett, úgy a portálunk elvárja a tagoktól a publikálás mellett a műhelymunkát is. Amennyi...
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szeretettel üdvözöljük!
Paál Zsolt
(vezércikk)

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Elsétálok lassan a kerti padig,
szomorú égre néz a föld, a konok;
félig alszik, tán álmodik valamit,
bakancsom alatt a fagyott fű ropog.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Arcom szárad, mint a széna,
szavam hideg, üres, léha.
Néha igazat is mondok,
akkor kezdődnek a gondok.


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Sziréna hangja szól, az ördög épp mulat,
terített asztalon, sok apró serpenyő;
vörös húsokban ég a gyilkos indulat,
szonett
Költészet és valóság/Aranylant
Alszol, a szél viszi lelkedet ördögi messzire innen,
álmaid ellepik arcod, a ráncok ölébe simulnak,
pírba borítja be bőr-puha csipkevirága a húsnak,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Örök, tört veterán éj vén ködébe hull
januári dér, s a hajnal alvadt hóba fúl.
Csönd bújik elhullott szavakba, s hangja
utánad kondul, mint egy árnyékharang.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A vadonban megteszi egy fokos,
no meg egy kés, ha gazdája okos.
Megél, aki győzi ésszel, szusszal,
vasizommal, meg bölcs spiritusszal.


szonett
Költészet és valóság/Aranylant
Nem írtam még meg minden verset,
de azt a párat vállalom.
Vércsepp a szó, dübög, kiserked,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ahol tegnap virág nyílott,
csíz dalolt víg éneket,
elszállt az ősz, mint a nyíl, ott
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Amint az est leszáll, fény gyúl a másik parton,
s meglátom holtjaim felcsillanó szemét;


vers
Költészet és valóság/Aranylant
A csönd égövein túl, hűlt parázs a reggel.
Omló álmok romjai alól tápászkodik fel
az ember, s feje felett hullámzó tenger
műfordítás
Műfordítás/Angol versek
Harmat hull lassan, s az álmok gyülekeznek;
Ismeretlen lándzsák vad csatáját látom,
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Száz év múlva ki tud majd itt magyarul?" Pedig édes anyanyelvünk védelme legalább olyan fontos, mint testünké.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
kis vámos néz az ablakon be nyeglén,
megkér, mivel a ly-et nem ismeri,
betűzzem el nevem a népe nyelvén.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Esőbe olvad a szél.
Belerévülök a rőt arany levélszőnyeg
puhaléptű döbbenetébe. Korán esteledik.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Vidám dalokra van, hogy nem telik,
a lábam fáradt és az út nehéz.
Pedig tudom, még több is lenne itt,
életkép
Költészet és valóság/Aranylant
Az égő fent hunyorgott, majd villant –
alkonyatkor vették el a villanyt.
Bámulok, a szememet meresztem,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Már a múlt
csak ábránd, tavi hold…
Megfakult
temérdek
adottság, ami volt.

Egyre fogy
az élet vize rég,
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Közhely, de igaz, hogy egyre kevesebben olvasnak világszerte, vagy ha igen, csak a „világhálón”, ami ugye nem azonos a hagyományos, könyvkultúrán
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Mintha téli hálót szőne már a nap,
bőre pergamenfehéren rátapad,
s míg alatta széthull őszünk kelleme,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Sokáig tűrték rút porát a nyárnak,
ma tarka gálaöltözetben állnak.
Míg jő a vén zenész, a társaság kivár,
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Eső szitált és holtak énekeltek,
az ázott úton köd mászott utánam.
A gödröt néztem, félhomállyal telt meg;
és árnyak jöttek, szép sötét ruhában.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Két év futott el a tovarobbanó idő
szédületében, de azt az estét nem feledem.
Akkor még volt tél, hó, hideg, recsegő
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Tüskék közt barna madár csipog,
múlik a bogarak keringője.
Patak vize sár és csupa titok;
gyenge nap feszül fel a kőre.

publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Költői a kérdés, nagyon jól tudom. Mégis fel-felmerül bennem, és mindazokban, akiknek untig elegük van abból,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Látod a sast ott fenn a magasban? - sorsa az égbolt.
Nékem a sorsom a föld, szárnyam a képzeletem.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Sajognak karjaim, ma újra gödröt ások,
egy év se telt bele, s ez itt a harmadik.
Pihennék, nem tudok,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Káprázatokban múló életek
tükörszobáit járod sápatag,
a foncsorok ezüstje fényt pereg,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Úton, útközben, útszélen, útfélen.
Nyakig fénysárban, álomékben,
szakadó rőzselángban, vallani
elégia
Költészet és valóság/Aranylant
Egy éjjel, egy után,
kialvatlanul és bután
forogtam a nyitott ablak mellett...
Valami kellett,
egy szó, vagy a beszédes csönd,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Megigézve néz egy pontra át,
mosolyba tett arccal öli jajszavát
ahogy felüdül a dús enyészet:
máz volt a pillanat,
s aszott hús alatt mállik a váz.
elégia
Költészet és valóság/Aranylant
Nézem a szökni készülő Nap égő-pirosát,
ahogy a sápadtan-kék estébe hamvad át;
jószándéka bágyad, és hiába
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Lelkem ma könnyű napvitorla,
lecsüngő rojtján nincs szutyok.
Akárha újbor üstje forrna,


lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Ha egyszer majd végleg elmegyek,
szemhéjad szárnyain könny rezeg.
Nem hozhat vissza már semmi se,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Szorongatom, ma többre nem telik,
s üres lapokra rajzolom magam.
Ittam, hiába, így lesz reggelig;vers
Költészet és valóság/Aranylant
Múlik, hasad, árad szakadatlan.
Halljuk mindannyian változásainkban
gyönyörű nyögéseit, ívvé feszült időnk
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
A mai átlagember testünk és lelkünk szétválása pillanatát, a halált, megmagyarázhatatlan és felfoghatatlan végnek tekinti.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Egykor bezárult ajtók nyílnak újra,
árnyak lopóznak nesztelen,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Bukott kimérák, kígyónyelvűek,
miért e mérhetetlen lárma?
Ki az, ki most kötélen járva
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Talán eljön egyszer
a versek ideje is.
Egymásba indázik majd,
s összefonódik bennük

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Rút őszi este van,
gyűl a nyűg halomba,
szaporodik a gond,
mint a bolondgomba.

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007