2018. július 19. csütörtök,
Emília napja.
Kalendárium

 

Július (Ősi magyar nevén, Áldás hava) az év hetedik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. A római naptárban kezdetben ez az ötödik hónap volt. Ennek megfelelően latinul eredetileg Quintilis („ötös”) volt a hónap neve, csak később Julius Caesarról nevezték át júliusra. A 18. századi nyelvújítók szerint a július: kalászonos. A népi kalendárium Szent Jakab havának nevezi.
...

Az elsőkönyves szerző hiánypótló művet alkotott: valami olyasmibe avatja be olvasóit, amelyről szinte mindenki hallott, de az igazi definíció, a tűpontos meghatározás ezidáig váratott magára. A „szép éneklésről” és annak akusztikai, fizikai, és pszichológiai hátteréről ír a 2017 decemberében megjelent, 192 oldalas könyvében nagyon olvasmányosan, mindvégig lebilincselő és legfőképpen érthető, könnyen befogadható stílusban. Szinte biztos, hogy Dékány Endre szép számmal talál olvasót, érdeklődőt magának nem csak minden zenésznél és zene-kedvelőnél, de a teljesen más érdeklődésű átlagolvasó is szívesen veszi kezébe ezt az informatív könyvet. Dékány Endre szavaival: „ Az rögtön tisztázandó, hogy a bel canto nem énektechnika, nem is énektanítási tudomány, hanem egy szemléletmód. Azt is mondhatnám, hogy egy filozófia. Minden embernek természetes, ösztönös adottsága, hogy dallamérzete van. Mindenki elkezd dudorászni, ha jó kedve van, zenével kíséri a saját jókedvét. Ilyenkor valójában az ember saját magának énekel, egy jó idegállapotban szólal meg a hang, nem is erőlködik a torok. Az igazán jó énekes is úgy énekel kicsit, mintha saját magának énekelne. Az olaszok azt mondták, hogy a dudorászást kell olyan hangossá tenni, hogy a többiek is hallják. Tehát a szép éneklés az nem hangos, vagy nagy hangról szól, a canto nem hangot, hanem éneklést jelent. A tevékenység a fontos, ami a hallgató lelkét megmozgatja. Szó nincs arról, hogy hangadási csodát kellene művelni. Azt viszont lehet mondani, hogy aki professzionálisan akarja űzni ezt a pályát, annak nyilván az ösztönös dolgokat tudatosan kell tudni használni, hiszen nem várhatja meg, hogy jó kedve legyen, bármikor fel kell tudnia idézni ezt a hangulatot. [...] A bel canto azt mondja magáról, hogy ő nem tanít énekelni. Nem lehet éneket tanítani, énekessé kell nevelni valakit, meg kell tanítani úgy gondolkodni, hogy jól tudjon énekelni.” Rendelés: Megrendelni az igazibelcanto@gmail.com címen lehet. A megrendelő választhat, hogy ajánlott postai küldeményként kéri, vagy névre szóló csomagként átveszi az FMH (Fővárosi Művelődési Ház, Fehérvári út 49.) portáján. A kiadó közli a számlaszámot, ahová a könyv árát, illetve a postai költséggel emelt árát kell átutalni, és a könyvet két napon belül postára adja, vagy leadja az FMH-ban. Link: http://www.hangfoglalasonline.hu/interju/dekanyendre.html

...

 "... Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, -mint fentebb mondottuk- nagyon sok idő múltán Magóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Scitianak, aki feleségül vette Dentumogyerben Önedbélia vezérnek Emese nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta...
...Azonban isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben lévő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből patak fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem saját földjükön sokasodnak el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven álomnak mondják, és az ő születését álom jelezte előre, azért hívták őt szintén Álmosnak -ami latinul annyi mint szent-, mivel az ö ivadékaiból szent királyok és vezérek voltak születendők..." 

...

 Mint az első idők sok szentjéről, Tamásról is csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Alakja úgy áll előttünk, mintha valami régi festmény volna: ha a festő nem írta volna fölé a nevét, vagy nem festett volna rá egy szalagot, amiről leolvasható a kiléte, nem tudnánk megállapítani, kit ábrázol, annyira általánosak a vonások. Bizonyos mértékig így van ez minden szent esetében, aminek az az oka, hogy nem annyira a személyük a fontos, mint inkább az, amit az életük mutat nekünk, s amit az Egyház a szentté avatásukkal és az ünnepükkel elénk akar állítani.

...

 George Sandot nem hívták se George-nak, se Sandnak. Férfineve ellenére nő volt. Egy idoben a legolvasottabb, leghíresebb, sot leghírhedtebb regényíró volt egész Európában. Romantikus, olykor vadromantikus történetekkel szórakoztatta, egyszerre lelkesítette és botránkoztatta olvasóit, kritikusait, még az államférfiakat is. Hiszen eloharcosa volt a nok egyenjogúságának, küzdött a szerelem szabadságáért, ünnepelte a munka hoseit, hangos szót emelt az elnyomottak, az üldözöttek, a nyomorgók érdekében. A korai feministáknak ugyanolyan irodalmi példaképe volt, mint a korai szocialistáknak.

...
A lapunkban megjelent szövegek a ARANYLANT, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket. A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos!
Tisztelt Irodalombarát! A sok megkeresés miatt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Aranylant NEM MINDENKI SZÁMÁRA publikációs felület. A publikáláshoz tagság, a tagság eldöntéséhez pályázat kell önéletrajzzal, művekkel. Ezek alapján - ha valaki kérvényezi a tagságot -, a szerkesztők eldöntik, hogy a tagság iránt kérvényezőt felveszik-e a műveik alapos megvizsgálása után. Amennyiben valaki tagságot szerzett, úgy a portálunk elvárja a tagoktól a publikálás mellett a műhelymunkát is. Amennyi...

1775. július 27-én Pozsonyban Korompai Brunszvik Antal gróf és Seeberg Anna bárónő leányaként megszületett Brunszvik Teréz. A kis Teréz az arisztokratikus nevelésnek megfelelően és anyja határozott közbenjárására Beethoventől zenét tanult, elsajátította az angol, a francia és az olasz nyelvet, valamint megismerte a nagy görög filozófusokat.
...

 1818. július 1-jén a tabáni Palota (ma Apród) utca 1-3. alatti Meindl-házban látta meg a napvilágot, ahol édesapja - a hintz-(szász) ősökkel rendelkező Semmelweis József (1778-1846) - jól menő fűszerüzlete is volt, a család ötödik gyermekeként. Édesanyja - Müller Teréz - módos krisztinavárosi sváb kocsigyártó leánya. Két bátyja ismert pesti kereskedő, Károly fivére, pedig, a Belvárosi római katolikus plébánia lelkésze.

...
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szeretettel üdvözöljük!
ifjabb Tompó László
(vezércikk)

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Nyirkos kezemet szorítom,
magam ásom meg a sírom;
kopognak a kemény rögök,
lábam elé nagyot köpök;


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Most álmodom, láng lobban hófehéren,
s fénylő szemem nem kell elrejtenem.
Nem kérdezem, mint lett a föld az éden,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Most tűz a nap, mutatja, mint öregszem,
a tó vízébe fojtom ráncaim.
Az arcom ég, piroslik, mint a meggyszem,

esszé
Publicisztika/Publicisztika
Ámde hogyan kell viselkedni a templomban? Ilyen témájú könyv az elmúlt évtizedekben Magyarországon sajnos nem jelent meg.
műfordítás
Műfordítás/Angol versek
A kis róka így morgott,
„Mitől rossz a világ?"
Kacag a nap ám a hold
Rángatja a zablát;


esszé
Publicisztika/Publicisztika
Próbált modern lenni a maga suta módján, s próbált klasszikus maradni a maga egyszerű, néha együgyű módján. Hogy jó költő volt, az nem vitás.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Magadba rejtesz minden szürke foltot,
mosod kezed, s az arcod titkolod.

dal
Költészet és valóság/Aranylant
Az utca fénye rámlegyint
mosolyt farag az arcom,
a sietős ember megint
csügged, szeméhez tartom.

óda
Költészet és valóság/Lantológia
Mesélnem kell, figyelj rám kicsit...
Ma az újra visszatért nyárral
a békétlenség bennem végre konokan hallgat:
és a júliusi, könnyed, tarka pillanatban
ismét megtaláltam

esszé
Publicisztika/Publicisztika
Egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója, majd a szombathelyié, annak feloszlatásakor (1952) pedig a győri szeminárium kispapja.lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Szemedből végre tiszta fény nevet fel,
és azt, mi elmúlt, szépnek gondolod.
dal
Költészet és valóság/Aranylant
Szeretném megfogni a kezed,
érezni, hogy nem húzod el,
szemembe égetni, ha lehet

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Puhán fuvall tavaszt a rét,
a vadvirág, paréj szagát;
s uralja már az éjszakát
elbeszélés
Novella/Elbeszélés
Taxit rendeltem, hogy elvigyen a belvárosba. A sofőrnek jeleztem, nehéz napom volt.
dráma
Tragédia, komédia/Tragédia
Boldogság... Önbecsapás, a vágyak alamizsnája...Könnyű, piros labda... Feldobom és elkapom. És újra. És megint. Sohasem az enyém.Csak villan egy-egyet; játék, mely az égre száll, s csak ott igaz.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Üres szavakból várat építesz,
s alvó szemekbe rejted el magad.
Időd telik, fiadból férfi lesz;
rémülsz, kezedhez mennyi seb tapad.


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Álomhozó hajnalokban hittem,
s reméltem, hogy a tiszta szó elég lesz,


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Szakadó húrokon játszik a május,
s madárvér szárad koronás lombokon.

lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Fázik már az öreg kert,
szúrós lett a levél bőre,
ilyenkor az ég is lehull
a gallykoronás hegytetőre.


elbeszélés
Novella/Elbeszélés
A forró esők után a háztetők úgy lángoltak a hirtelen jött napsütésben, mint kíméletlen máglyák.


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Lehunyt szemekkel, túl a néma gödrön,
felülről nézem egykor volt magam.
Elég időm van hosszasan tűnődnöm,
miközben múlok lassan, nyomtalan.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Megjelöltetek, mint kutyák a bokrot,
veszett szégyenemben kertek alatt járok,
nyelvem alatt méreg, ellenetek latrok!
Kokárdára tűzött üres nagykabátok.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ártatlan játékait játssza most az est.
Mintha már nyár lenne, nevetnek valahol,
s a koloncos gondok zöld illatárba szálltak.


elbeszélés
Novella/Elbeszélés
Tulajdonképp ébren voltam már, mert a városra nehezedő reggeli csendben a dóm harangjának távoli kondulásai elértek hozzám, mély regiszterei felébresztettek.


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Miként legyek más, régen nem gyakorlom,
s nem tuszkolom rád "nem kell" versemet;
és azt se bánom, így aztán a bolton
egy árva fillér hasznom sem lehet.
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Nagyobb tékozlás két nő közt választani, mint csak egyet kívánni.
glossza
Publicisztika/Publicisztika
Régen az írók írónak születtek, s kerestek valamiféle mesterséget, hogy meg tudjanak élni. Ilyen volt Jókai, Kölcsey, Arany, de Babits és Tóth Árpád is, ráadásul nincs megrázóbb, mint az állás után kuncsorgó József Attila életrajza vagy Csokonai kétségbeesett megalázkodása állás és megjelenés után.

publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Minden tiszteletem a székelység ábrázolásában oly jeles Tamásinak, mindamellett ez a mondata azért pontosításra szorul. Valahol? Nem, nagyon nem mindegy, hol vagyon az a valahol. Bizony pont az a probléma az efféle szépen hangzó mondatokkal, hogy ködbevesző homályosságúak.

lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Néha játszom, hogy még együtt vagyunk,
és ilyenkor – tudod? – a világ az enyém!
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Hallgasd, a kertben, mint beszél helyetted
megannyi ág, bokor, sok zöld levél;
szerelmes vers
Költészet és valóság/Aranylant
Neved, az a pár betű,
olyan, mikor járok árnyas utakon
és te bölcsen hallgatsz, mint Salamon.

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Az éjszakán vonat rohan keresztül,
s tört fényt felejt az álmos állomáson,


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Itt csobban a Hold a vízbe,
sínek állnak a semmiben.
Keresztben a naplementén
a fáradt fény vason pihen.publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Ennek ellenére számomra a Lét mégis csak barátságosabb, mint a Semmi, mert inkább feltételezi az Életet, ami kezeket teremt a felfoghatatlan időben, mint amilyen az enyém is.

irodalomtörténet
Magazin/Művészportrék
Most azon kevés írásom egyikét olvassa az Olvasó, amely egy olyan asszonyról szól, aki bár elég sok verset írt, - mégis, valahogy nem túl széles körben ismert...
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Roppant kövek között a gyöngyök szétgurulnak,
s amint kigyúl a fény a parti fák alatt,
könny mossa el nyomát a kínnak és az útnak,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Szélverte, nedves szárnyakon
illanó március, hova futsz?
Hova jutsz április bolondja,
torlódó napokra görnyedő,
ember-árnyékú vén kobold?

vers
Költészet és valóság/Aranylant
A Holdat igazán csak én ismerem,
hogy hány titok bújt e szó mögé. A szín
csak bilincs és a forma is mély verem-
elégia
Költészet és valóság/Aranylant
Oh, ha látnád
ezt a csöndes magyar estet,
mely szebb, mint a párizsi estek
boldog lázas muzsikája,
nem dicsérnéd a Saint Honoré büszke báját,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Egy régi érintés, még ha fáj is, felragyog,
keskeny pallóvá lesz egy elhagyott napon:


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ketten indultunk, s végül csak én maradtam:
magamra hagytál a végső áldozatban.

bölcselet és gondolat
Publicisztika/Publicisztika
Tanítványaitól kérdi Jézus: “Kinek tartjátok az Emberfiát?” Péterrel válaszolom: “TE VAGY A KRISZTUS, AZ ÉLŐ ISTEN FIA!”
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Név nélkül jár, és mégis, mindenekben
arcának ívét tükrözik terek;
viaszfehér hold foszforszínű égen

vers
Költészet és valóság/Aranylant
A távollétre nincsen mit felelni,
s az életemhez egy élet - kevés.
Új tavasz van. Bárcsak tudnám, mit lel, s mi,
vajon mi lesz az, amit észbe vés?
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Egyszer, ha majd belépek egy szobába,
ahol csupán a csend marad velem,
s talán a múltam reszketegpublicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Legjobb, ha a kérdésre válaszolva egy-egy „régi vágású” pedagógust idéz meg az ember. Itt van például Bánhegyi Jób bencés szerzetes, főiskolai,


Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007