2018. február 21. szerda,
Eleonóra napja.
Kalendárium

Február (régiesen Februárius, ősi magyar nevén Jégbontó hava) az év második hónapja a Gergely-naptárban, szabályos években 28 napos, szökőévekben pedig 29 napos. Háromszor fordult elő a történelemben február 30-a. A 18. századi nyelvújítók a februárt az enyheges névre keresztelték át. A népi kalendáriumban böjt előhava (vagy másképpen böjtelő hava) néven szerepel.

...

Böjtelő Hava - Halak Hava

Február a farsangolás ideje is. Gyökere a pogány római Lupercalia ünnepben, a bacchanáliákban keresendő. Európaszerte nemcsak a szőlős-borosgazdák, az egyszerű földművesek körében volt általános, hanem a reneszánsz királyi udvarok kedvelt mulatságai közé tartozott. Mátyás király udvarában nagy maszkos mulatságokat rendeztek.
...

Szent Bálint napján tartják főleg az angolszász országokban a Bálint-nap (angolul Valentine's Day...

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.
...

Balázs napja a magyar nyelvterületen is az egészség- és termésvarázslás, a gonoszűzés, a madárűzés, az időjárásjóslás napja. Magyarországon a szőlősgazdák a szőlejük négy sarkában megmetszettek egy-egy tőkét, hogy Balázs védje meg a szőlőket, zavarja el ősszel, szőlőéréskor a madarakat, hogy azok ne tegyenek kárt a termésben....

A húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén február 25-ére esik. A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

...
-

Hetvennyolc éve, 1933. február 1-én hunyt el Budapesten Sajó Sándor, a trianoni tragédia és a magyar életerő dalnoka.


1868. november 13-án született a felvidéki Hont vármegyében, Ipolyságon. Középiskolai tanulmányait Selmecbányán végezte, egyetemi tanulmányait a fővárosban. Rövid ideig a „Verbász és Vidéke” című lapot szerkesztette, majd 1903-tól középiskolai tanárként Nyitrán, Újverbászon, Jászberényben, végül Budapesten tanított, a Szent László Gimnázium igazgatójaként. Verseivel tizenkétszer érdemelte ki legtekintélyesebb irodalmi társaságaink jutalmát. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, a Szent István Akadémiának, a Kisfaludy Társaságnak és a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének. Költői életművének legjavát Bartha József irodalomtörténész gyűjtötte egybe és látta el bevezetéssel 1937-ben. 1945-től nemcsak verseit, hanem nevét is elfeledtették.

...
A lapunkban megjelent szövegek a ARANYLANT, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket. A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos!
Tisztelt Irodalombarát! A sok megkeresés miatt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Aranylant NEM MINDENKI SZÁMÁRA publikációs felület. A publikáláshoz tagság, a tagság eldöntéséhez pályázat kell önéletrajzzal, művekkel. Ezek alapján - ha valaki kérvényezi a tagságot -, a szerkesztők eldöntik, hogy a tagság iránt kérvényezőt felveszik-e a műveik alapos megvizsgálása után. Amennyiben valaki tagságot szerzett, úgy a portálunk elvárja a tagoktól a publikálás mellett a műhelymunkát is. Amennyi...

Az Úr tanítványai közé tartozott, és követte Jézust "János keresztségétol fogva egészen mennybevétele napjáig". Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy "velük együtt tanúskodjék Krisztus föltámadásáról". Az apostolok szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Alexandriai Kelemen õrizte meg egy mondását: "Gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson." Vértanúságot szenvedett Krisztusért. Szent Ilona császárnõ az apostol ereklyéinek egy részét Rómába, másik részét Trierbe vitette. (Hankovszky Miklós)...

Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szeretettel üdvözöljük!
ifjabb Tompó László
(vezércikk)


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Az apró város minden porcikája
hullámverések ritmusán dobog,
mohás tüdővel vágyait zihálja;
a szó, a testes portugál borok
úgy folynak szét s tovább az utcakőre,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A részeg herceg whiskyt önt a jégre,
s a fáradt szolgán gúnyosan nevet.
A szajha sóhajt, zsibbad, fáj a térde;
műfordítás
Műfordítás/Angol versek
Csak forgok, mint
Buta vad a porondon.
Mi vagyok, s hova megyek,
Azt sem tudom.
műfordítás
Műfordítás/Angol versek
Lábaid közé a sors
Milyen férfit vezet?
Kit érdekel, csak nők vagyunk.
Mosd meg édes tested,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Titáni keringőt fúj a szél,
mennydörgés volt hozzá a nyitány,
a kincsért még így is útra kél
tizennyolc matróz, s a kapitány.
elbeszélés
Novella/Elbeszélés
Hirtelen megjelent az író. Pont olyan volt, ahogy elképzeltem, s amilyennek manapság az írónak lennie kell. Magas, nyúlánk, középkorú férfi ezüstös, dús hajjal, markáns vonásokkal.
elbeszélés
Novella/Elbeszélés
Az első emlékeim róla az volt, mikor egy nálánál kétszer nagyobb labdát lökdösött és rugdosott a kertben.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A pincerácson lóg a nyál,
egy lyukból löttyök bűze dől.
A falnál részeg férfi áll,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Szép szentjánosbogár szemét az este
rajtam reptette körbe-körbe, végül,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Tágra nyíltak tőlem az ártatlan szemek,
vénasszonyok súgtak-búgtak balga mondát,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Most akarok és most kérek,
telem előtt egem kékebb,
sápadt Holdam, elhalt álom
kútba esett, nem sajnálom.

elbeszélés
Novella/Elbeszélés
Emlékszem arra a kislányra, aki mindig itt töltött két-három hetet nyaranta. Négy háznyira volt tőlünk a villájuk,
elbeszélés
Novella/Elbeszélés
A tenger felől váratlanul langyos levegőt fújt erre a szél, csak a homok égetett, s a föld izzása szállt felfelé.


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ha érem, ötven éve lesz jövőre,
hogy szép szemed ragyogva rám kinyitva,
tudatta vélem: itt vagy...énem őre...
vers
Költészet és valóság/Aranylant
A pad mögött egy ronda folt,
vadászni erre macska jár.
Itt falta föl mit elrabolt,
apró pihéket rejt a sár.vers
Költészet és valóság/Aranylant
És mintha lendült volna már a karja,
remélte, jöttömet még visszatartja,
de nem figyeltem, mert kövér, tömött
sötétség úszott át a kert fölött.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
forr a lég, a nyári ég.
nyelvet ölt a kecskerágó,
táncra perdül száz imágó
szállva mint a tollpihék.aforizma
Publicisztika/Publicisztika
– Tisztelendő úr, nem tudom elhinni, hogy nekem lelkem van.
– S miért nem? – kérdezte csodálkozva a pap.
– Mert nem látom! Csak azt tudom elhinni, amit látok.
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Sóhajomra fényt szitál a végtelen,
felhevít, de nem muszáj megértenem
ezt az érzést, mely varázslat és titok,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Halott kövek közt láttam élni rózsát,
sziklák alatt a csend mesélt nekem.
Sötét lett, fáztam, csillagfény karolt át
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ez a világ igen zajos,
szalad Szilárd, lohol Lajos,
pénze miatt pöröl Péter,
feszültséggel telt az éter,

publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Sokan vannak, akik elfordulnak a kereszténységtől, többek között arra hivatkozva,
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Hová tűnnek el az őszök?
A mustillatú régi udvar?
Az egykoron még tarka rét?
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Vers. Gondolatok. Otthon. Élet.
Fény. Rímek. Butaság? Fázom.
Telefon. Remény. Nyár. Ítélet.
elbeszélés
Publicisztika/Publicisztika
Párizsban, nem messze a Sainte Benoit-tól egy kis utcában laktam apámmal és anyámmal. Tavasz volt, május felé hajlott az idő. Úgy és olyan bíborló daccal, ahogy a bimbóktól pelyhes bokrok nekidörgölőztek a kerítésekhez.
lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
…valaki itt oson félrevert szívvel, némán,
kis budai utcákat ró - arca nem kivehető.
Hideg az éj, szelet, fagyot lehel a sétány,
köd ül a parkban s fehér minden


lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Te birtokolni vágysz, bús szörnyeteg,
s az éhedtől magam ne védeném?
Az álmokat, hogy meg ne szökjenek,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Fönt hold világít, lent az utcalámpa,
rideg padokra árnyak fekszenek.
Az éj az ujját rossz szívükbe mártja,
szerelmes vers
Költészet és valóság/Aranylant
Ó mennyi, mennyi ihletett,
együtt megélt szent pillanat
rejtőzködik e rímvetett,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Könnyed gördült, arcod gyöngye
út porába, földgöröngyre.
Angyalvér az? Égi harmat?

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Hány feledett, hátravetett adventi évtized
nyoma sápad már a hátunk mögött, kenyeres?
Sorsunk Istene kegyes,
publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Elég csak – kezdésnek legalábbis – annyi, hogy tanítsuk meg gyermekeinket tiszta magyar szóra, magyar beszédre.
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Szerteszét köröttem áttetsző a lét,
függönyök mögött vad álmok gőze száll.
El ne hidd megint, hogy eltakar, ha véd,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Bús félhomály kering az ágy körül,
a matracon holtsápadt lány hever,
szemére lassan szürke csend kövül,
szonett
Költészet és valóság/Aranylant
A sok levél a fák alatt alél,
a fagykirály naponta rajta rág.
Goromba szerzet ő, a gyomra tág,


lírai költemény
Költészet és valóság/Aranylant
Mindennap valamit megölök belőled,
mikor könyvedet borús szívvel zárom.
Számon a szó fennakad, és
műfordítás
Műfordítás/Német versek
A szántók ragyogása hűs és fehér.
Magánya dermed a hatalmas égnek.
A tó felett csókák keringnek
és az erdők alatt a vadász hazatér.


publicisztika
Publicisztika/Publicisztika
Az amputált kéz akkor is fáj, ha a kezünk már rég nincs meg. Ők lesznek azok, kik éber szemmel fogják kísérni a nemzet mozgalmait,


vers
Költészet és valóság/Aranylant
Feltüremkedett az éj a ház falán,
sárga jégglazúr a lámpa fénye.
Mintha szárnyak surrogását hallanám,

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Az üzlet ablakában szende fények égnek
s hűlt csillagocskák csüngnek mozdulatlanul;

vers
Költészet és valóság/Aranylant
Várt vihar tombol, lecsap a tájra,
porló bokrokra, izzó fákra,
lehullt gyümölcsre, száraz ágra,
vers
Költészet és valóság/Aranylant
Tíz körömmel fogna másba,
emlékekből rakni várat,
mert ebbe a házalásba,
műfordítás
Műfordítás/Angol versek
Nem retteg s nem remél
A haldokló állat;
Az ember bízik s fél,
Hogy reá mi várhat.

elbeszélés
Publicisztika/Publicisztika
Rájöttem, hogy a bennem élő férfinak tartozom annyival, hogy a jelen bizonysága lesz az iránytűm a holnaphoz. Úgy éreztem, nincs mire várnom.
szonett
Költészet és valóság/Aranylant
Augusztus volt. Szöktem, menekültem,
Buda várt rám, s virágos keblére vont.
Világrobbanás volt ez, fordulópont:
a kertben rózsa nyílt megrészegülten.
életkép
Költészet és valóság/Aranylant
Közelebb lett a száz,
és messzebb minden ünnep.
Hófehér fejeden a fájdalom
fekete nemezként ül meg.

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007