2018. január 17. szerda,
Antal, Antónia napja.
Kalendárium

Hej emberek! Markomban sűrű
 fekete vérrel telt kupa!
 Ezzel köszönt rátok egy rongyos,
 világgá űzött árva kobzos
 utolsó Koppány-unoka!
 Borra nem telt. Így hát kupámat
...

Január (régiesen Januárius, ősi magyar nevén Fergeteg hava) az év első, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene volt az ókori római mitológiában. A népi kalendárium szerint január neve Boldogasszony hava. A 18. században a magyar nyelvújítók a januárnak a zúzoros nevet adták.

...

Weöres Sándor: Újévi jókívánságok

Pulyka melle, malac körme
   liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
   az új esztendőre?

Tiszta ötös bizonyítványt*,
   tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
   télre jó bakancsot.
Tavaszra sok rigófüttyöt,
...

A magyar himnusz szövegét Kölcsey Ferenc (1790–1838), a reformkor egyik nagy költője írta 1823-ban, és először 1828-ban jelentette meg. A Himnusz zenéjét Erkel Ferenc (1810–1893), zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben, amikor a nemzeti dal zenéjére kiírt pályázaton, az „Itt az írás forgassátok,/ Érett ésszel, józanon. Kölcsey” jeligéjű pályázatával első díjat nyert, a többek közt Vörösmarty Mihály és Szigligeti Ede által is megtisztelt zsűri döntésének köszönhetően. A Himnuszt a budapesti Nemzeti Színház mutatta be 1844-ben. 1903 előtt az állami himnusz Joseph Haydn „Gott erhalte” című műve, az osztrák császári himnusz volt. A magyar himnusz az egyetlen állami himnusz a világon, amelyet 1990-ig semmilyen törvény, sem uralkodó, kormány vagy országgyűlés nem tett kötelező érvényűvé. Maga a magyar nemzet tette saját himnuszává. 1903-ban az országgyűlés csak elismerte hivatalosságát. 1903-ban a magyar országgyűlés elfogadott egy 2 paragrafusból álló törvényjavaslatot, „az egységes magyar nemzet himnuszáról” Ennek 1.§ szerint :„Kölcsey himnusza az egységes magyar nemzet himnuszává nyilvánítattatik”, a 2.§ pedig meghatározta, hogy a törvény 1903. augusztus 20.-tól lép hatályba. Ezt a törvényt azonban I. Ferenc József magyar király soha nem szentesítette. Egy anekdota szerint a szocializmus idején Rákosi Mátyás pártfőtitkár megbízta Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt egy másik, „szocialista” himnusz szerzésével, amely szerinte a címerhez hasonlóan, változtatásra szorult. Kodály Zoltán megjegyzése erre annyi volt: „Minek új? Jó nekünk a régi himnusz.” Ezzel az új himnusz témája lekerült a napirendről Azóta a Himnusszal szembeni leggyakoribb kritika, hogy túl komor, kevéssé ösztönöz cselekvésre. „Beszéltem egy pár sportolóval, akik azt mondták, hogy egy döntő előtt a legsúlyosabb próbatétel túlélni a Himnuszt. Azt mesélték, hogy ha egy amerikaival kerülnek össze, akkor azt érzik, hogy az ő himnuszuk csak úgy nyomja az erőt, ők meg csak állnak és… Előre sírunk-rívunk. Majd az Isten megsegít, majd csinál valamit…”

...

Aki magyarul azt mondja: költő — mindenekelőtt Petőfire gondol. Attól kezdve, hogy belépett az irodalomba, szüntelenül jelen van. Példakép és mérce. Lehetett és lehet szolgaian utánozni, lehetett és lehet kerülni mindent, ami az ő modorára emlékeztet, de nem lehet megkerülni: aki magyarul verset ír, az valahogy viszonylik Petőfihez. A róla írt kritikák, cikkek, tanulmányok, könyvek könyvtárat tesznek ki, és minden korban új szempontokból új mondanivalókat tesznek hozzá a hagyományhoz. Verseinek egy része nemcsak közismert, de olyan népdallá vált, amelyről sokan azt sem tudják, hogy Petőfi írta, holott mindiglen is ismerték. Nem lehet úgy magyarul élni, hogy az ember ne tudja kívülről a Petőfi-versek számos sorát. S mindehhez ő a legvilághíresebb magyar költő: ha valamelyest művelt külföldinek azt mondják: magyar irodalom — akkor mindenekelőtt Petőfi jut az eszébe.

...

Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert (Válaszút, 1908. január 8. – Astor, Florida, 1998. február 17.) erdélyi magyar író és költő.

...

1900. január 25-én, a Somogy megyei Göllén született, Fekete Árpád tanító, iskolamester és gazdálkodó és Sipos Anna első gyermekeként. Az akkori kor szokásának megfelelően keményen nevelték. Az elemi iskola első négy évét (1906-1910) szülőfalujában végezte el, az ötödik évet már Kaposváron kezdte el, ahová egy év múlva a család is költözött.
...

A lapunkban megjelent szövegek a ARANYLANT, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket. A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos!
Tisztelt Irodalombarát! A sok megkeresés miatt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Aranylant NEM MINDENKI SZÁMÁRA publikációs felület. A publikáláshoz tagság, a tagság eldöntéséhez pályázat kell önéletrajzzal, művekkel. Ezek alapján - ha valaki kérvényezi a tagságot -, a szerkesztők eldöntik, hogy a tagság iránt kérvényezőt felveszik-e a műveik alapos megvizsgálása után. Amennyiben valaki tagságot szerzett, úgy a portálunk elvárja a tagoktól a publikálás mellett a műhelymunkát is. Amennyi...
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Sri Chinmoy - "ismerem" és tisztelem
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

Az igaz, hogy Magyarországon előadást tartott, hangversenyt adott, személyesen nem láttam és nem beszéltem vele. Lehetett volna, mégsem sajnálom. Kezembe kerültek könyvei, lemezei. Nekem ez elég lett ahhoz, hogy tisztelni kezdjem és elmélyedni tanításában.
Jézus mondja: " Szív bőségéből szól a száj." Ha valaki leírja gondolatait, vagy a zene nyelvén szól, akkor teljes énje, benső világa nyilvánul meg. Az írás, a komponált dallamok -talán az élő beszédnél is- teljesebb énünket hozza felszínre tudatalatti mélyünkből.
Könyvei és zenéje mutatták Őt nekem be.
2009-ben a bibliai tanítás szellemiségében könyvben fogalmaztam meg: "Merjünk boldogok lenni!" Isten boldog. Norwichi Julianna, Szent Ágoston, Boethius, Pascal, Simone Weil, Pilinszky János, XVI. Benedek pápa között idézem őt is. Korunk egyik vallási zsenije. Egyszerűbben és igazabban: misztikus.
Ratzinger teológus (ma XVI. Benedek pápa) " A közép újrafelfedezése " tanulmányából idézek: " Mivel a vallásokban megtapasztalt valóság egy, ezért alapvetően csak egy vallás létezik." /.../ " Valóban a vallásnak létezik egy olyan széles területe, ahol a lelki tapasztalat összessége sokkal meghatározóbb, mint a külső formák különbözősége.Minden valódi vallás az istenség benső megtapasztalása. - Így tanít Ratzinger.
Most pedig olvassuk Sri Chinmoy tanítását: " Egyetlen abszolút Legfelsőbb van. Minden vallás ugyanazt az Istent imádja, de különféleképpen szólítják./.../ Amikor az összes vallás együtt dolgozik, elérhetnek egy nagyszerűt és jót mind az Isten, mind az emberiség számára. /.../És a világ arculatát és sorsát csak Isten Szeretete és Részvéte tudja majd megváltoztatni, amely leszáll az emberiség szívébe és életébe."
Meggyőződésem, hogy Sri Chinmoy tanítása Istenről és a vallásról több azonosságot foglal magában a II. Vatikáni Zsinat tanításával. Sőt elgondolása nagyon egybecseng Hans Küng "Világvallások etikája" című művének várt reményével.
...
Értékelésem vázlatos alapjait mutattam be eddig. Ám ezeket megelőzően döntőbb és fontosabb minden embernél, de annál különösebben, akit Isten spirituális vezetőnek választott ki, az imádság és az elmélkedés. Az ima és az elmélkedés embere ő. Képtelenség bármit kiemelni, egyszerűen könyveibe kell beleolvasni, de tökéletesebb, ha néhányat elolvasunk.
Az imádságban benne rejlik a megszólított Isten és a fohászkodó ember. Az emberi szavakban inkább a lélek hallgatása mondja el az imádást, a hálát, a kérést,
az irgalom könyörgését. Az Isten néma válasza kiált vagy suttog. Az ima párbeszéd. Erről tesznek tanúságot a keresztények nagy szentjeihez hasonlóan Sri Chinmoy imádságai.
Elolvastam színdarabját Jézus Krisztusról. A FIÚ. Bár minden megkeresztelt ember ily mélyen ismerné Jézust, mint Ő. Az igaz, Sri Chinmoy Budhát, Krisnát jelentősen tiszteli, de a színdarabban a Fiúról mondja, hogy "Te megtestesíted az üdvösséget, a Célt." Majd a keresztrefeszítés után az említett próféták aranytrónnal várják Jézust...
...
Ismerem és becsülőm Sri Chinmoyt és vele imádkozom:
URAM
Csak egyetlen dolgot taníts meg nekem:
Hogy szeressem a világot úgy,
Ahogyan te szeretsz engem.
..........................
Mostanában hallok arról, hogy különböző bűnökkel vádolják Sri Chinmoyt. "Csak" írásaiból ismerem. Ez már elég, hogy akinek ilyen lelkisége volt, van, az képtelen elkövetni a neki felrótt vétkeket. ( Természetesen ő sem lehetett árny nélkül, hiszen embernek született.) Ám gyümölcseiről ismerni meg a fát. Néhány kővetőjét személyesen ismerek, akik cselekedeteikkel tanúskodnak Mesterük erkölcsi tisztasága mellett.
Mindezek mellett kérdem, volt a történelem folyamán olyan erényeket élő, sőt tanítani bátor, "szent", akit kővel meg ne dobálták volna? Egyedül Jézus Krsztust említem itt meg.
Tisztában vagyok azzal, hogy ugynevezett keresztény hittételektől eltér Sri Chinmoy tanítása. Ám nem azt nézem, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. (XXIII.János Pál pápától tanultam ezt.) Más utakon járunk, de egy Cél felé. És ha Isten egyformán árasztj a Nap fényét minden emberre, egyformán ad esőt gonoszoknak és igazaknak, mennyivel inkább együtt szereti mindazokat, akik keresik Őt, imádják és szolgálják. Az Ő ölelésében élünk.

Sri Chinmoy-jal személyesen soha nem találkoztam, mégis valamiképpen ismerem, tisztelem és szeretem.

 


Cegléd, 2010.november l7

Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007