2018. március 24. szombat,
Gábor, Karina napja.
Kalendárium

Március (Ősi magyar nevén, Kikelet hava) az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Március nevét Marsról, a háború római istenéről kapta. Az ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha a háborút ez idő tájt indítják. A 18. századi nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi kalendárium Böjt máshavának (vagy másképpen Böjtmás havának) nevezi.

...

Az elsőkönyves szerző hiánypótló művet alkotott: valami olyasmibe avatja be olvasóit, amelyről szinte mindenki hallott, de az igazi definíció, a tűpontos meghatározás ezidáig váratott magára. A „szép éneklésről” és annak akusztikai, fizikai, és pszichológiai hátteréről ír a 2017 decemberében megjelent, 192 oldalas könyvében nagyon olvasmányosan, mindvégig lebilincselő és legfőképpen érthető, könnyen befogadható stílusban. Szinte biztos, hogy Dékány Endre szép számmal talál olvasót, érdeklődőt magának nem csak minden zenésznél és zene-kedvelőnél, de a teljesen más érdeklődésű átlagolvasó is szívesen veszi kezébe ezt az informatív könyvet. Dékány Endre szavaival: „ Az rögtön tisztázandó, hogy a bel canto nem énektechnika, nem is énektanítási tudomány, hanem egy szemléletmód. Azt is mondhatnám, hogy egy filozófia. Minden embernek természetes, ösztönös adottsága, hogy dallamérzete van. Mindenki elkezd dudorászni, ha jó kedve van, zenével kíséri a saját jókedvét. Ilyenkor valójában az ember saját magának énekel, egy jó idegállapotban szólal meg a hang, nem is erőlködik a torok. Az igazán jó énekes is úgy énekel kicsit, mintha saját magának énekelne. Az olaszok azt mondták, hogy a dudorászást kell olyan hangossá tenni, hogy a többiek is hallják. Tehát a szép éneklés az nem hangos, vagy nagy hangról szól, a canto nem hangot, hanem éneklést jelent. A tevékenység a fontos, ami a hallgató lelkét megmozgatja. Szó nincs arról, hogy hangadási csodát kellene művelni. Azt viszont lehet mondani, hogy aki professzionálisan akarja űzni ezt a pályát, annak nyilván az ösztönös dolgokat tudatosan kell tudni használni, hiszen nem várhatja meg, hogy jó kedve legyen, bármikor fel kell tudnia idézni ezt a hangulatot. [...] A bel canto azt mondja magáról, hogy ő nem tanít énekelni. Nem lehet éneket tanítani, énekessé kell nevelni valakit, meg kell tanítani úgy gondolkodni, hogy jól tudjon énekelni.” Rendelés: Megrendelni az igazibelcanto@gmail.com címen lehet. A megrendelő választhat, hogy ajánlott postai küldeményként kéri, vagy névre szóló csomagként átveszi az FMH (Fővárosi Művelődési Ház, Fehérvári út 49.) portáján. A kiadó közli a számlaszámot, ahová a könyv árát, illetve a postai költséggel emelt árát kell átutalni, és a könyvet két napon belül postára adja, vagy leadja az FMH-ban. Link: http://www.hangfoglalasonline.hu/interju/dekanyendre.html

...

-

Joseph Maurice Ravel francia zeneszerző volt. 1875. március 7-én született a dél-franciaországi Ciboure-ban. Gyermekkorát Párizsban töltötte. Hét évesen kezdett zongorázni Henry Ghys tanítványaként. Első művét 12 évesen komponálta Változatok egy Schumann-dalra címmel. Összhangzattani ismereteit Charles Renének köszönhette. 1889-ben felvették a Conservatoire-ra. A zongora-előkészítő osztályt kitűnő eredménnyel végezte, ennek köszönhetően további tanulmányait Charles-Wilfrid de Bériot osztályában folytathatta. Később André Gédalge-nál ellenponttant és Gabriel Faurénál zeneszerzést tanult.

...

 

Az előző napi terveknek megfelelően reggel hat és nyolc óra között a Dohány és Síp utcák sarkán álló ház első emeletén, ahol Petőfi Sándor és felesége bérelt szobát, ő maga, a költő, Jókai Mór, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendőkről. Jókai és Bulyovszky egy proklamációt szerkeszt, mely a 12 pontot is magában foglalja. Ezután mind a négyen az Urak utcájába mennek, ahol a Libasinszky ház földszintjén lévő Pilvax kávéházat - mely a nemsokára bekövetkező események tiszteletére kapja majd a Szabadság csarnoka nevet - bérli egy Fillinger nevű kereskedő. Itt Jókai felolvassa a proklamációt, Petőfi pedig elszavalja március 13-án megírt versét, a Nemzeti dalt.

...

A húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén február 25-ére esik. A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

...

A három - tavaszhozó - szent ünnepe. Ha ezeken a napokon kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyarat jövendölnek, ha nem, akkor esőre lehet számítani; viszont ha kemény az idő, akkor a tavasz már közelít. Sándor, az első meleghozó nap. A népi tapasztalat a Sándor, József és a hivatalos tavaszérkezés napjához, Benedek napjához fűződő hiedelmet így fogalmazza meg: "Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget."

(Részletek dr. Csoma Zsigmond: Szent Vincétől Szent János poharáig c. könyvéből)...

A lapunkban megjelent szövegek a ARANYLANT, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket. A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos!
Tisztelt Irodalombarát! A sok megkeresés miatt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Aranylant NEM MINDENKI SZÁMÁRA publikációs felület. A publikáláshoz tagság, a tagság eldöntéséhez pályázat kell önéletrajzzal, művekkel. Ezek alapján - ha valaki kérvényezi a tagságot -, a szerkesztők eldöntik, hogy a tagság iránt kérvényezőt felveszik-e a műveik alapos megvizsgálása után. Amennyiben valaki tagságot szerzett, úgy a portálunk elvárja a tagoktól a publikálás mellett a műhelymunkát is. Amennyi...
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Sri Chinmoy - "ismerem" és tisztelem
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

Az igaz, hogy Magyarországon előadást tartott, hangversenyt adott, személyesen nem láttam és nem beszéltem vele. Lehetett volna, mégsem sajnálom. Kezembe kerültek könyvei, lemezei. Nekem ez elég lett ahhoz, hogy tisztelni kezdjem és elmélyedni tanításában.
Jézus mondja: " Szív bőségéből szól a száj." Ha valaki leírja gondolatait, vagy a zene nyelvén szól, akkor teljes énje, benső világa nyilvánul meg. Az írás, a komponált dallamok -talán az élő beszédnél is- teljesebb énünket hozza felszínre tudatalatti mélyünkből.
Könyvei és zenéje mutatták Őt nekem be.
2009-ben a bibliai tanítás szellemiségében könyvben fogalmaztam meg: "Merjünk boldogok lenni!" Isten boldog. Norwichi Julianna, Szent Ágoston, Boethius, Pascal, Simone Weil, Pilinszky János, XVI. Benedek pápa között idézem őt is. Korunk egyik vallási zsenije. Egyszerűbben és igazabban: misztikus.
Ratzinger teológus (ma XVI. Benedek pápa) " A közép újrafelfedezése " tanulmányából idézek: " Mivel a vallásokban megtapasztalt valóság egy, ezért alapvetően csak egy vallás létezik." /.../ " Valóban a vallásnak létezik egy olyan széles területe, ahol a lelki tapasztalat összessége sokkal meghatározóbb, mint a külső formák különbözősége.Minden valódi vallás az istenség benső megtapasztalása. - Így tanít Ratzinger.
Most pedig olvassuk Sri Chinmoy tanítását: " Egyetlen abszolút Legfelsőbb van. Minden vallás ugyanazt az Istent imádja, de különféleképpen szólítják./.../ Amikor az összes vallás együtt dolgozik, elérhetnek egy nagyszerűt és jót mind az Isten, mind az emberiség számára. /.../És a világ arculatát és sorsát csak Isten Szeretete és Részvéte tudja majd megváltoztatni, amely leszáll az emberiség szívébe és életébe."
Meggyőződésem, hogy Sri Chinmoy tanítása Istenről és a vallásról több azonosságot foglal magában a II. Vatikáni Zsinat tanításával. Sőt elgondolása nagyon egybecseng Hans Küng "Világvallások etikája" című művének várt reményével.
...
Értékelésem vázlatos alapjait mutattam be eddig. Ám ezeket megelőzően döntőbb és fontosabb minden embernél, de annál különösebben, akit Isten spirituális vezetőnek választott ki, az imádság és az elmélkedés. Az ima és az elmélkedés embere ő. Képtelenség bármit kiemelni, egyszerűen könyveibe kell beleolvasni, de tökéletesebb, ha néhányat elolvasunk.
Az imádságban benne rejlik a megszólított Isten és a fohászkodó ember. Az emberi szavakban inkább a lélek hallgatása mondja el az imádást, a hálát, a kérést,
az irgalom könyörgését. Az Isten néma válasza kiált vagy suttog. Az ima párbeszéd. Erről tesznek tanúságot a keresztények nagy szentjeihez hasonlóan Sri Chinmoy imádságai.
Elolvastam színdarabját Jézus Krisztusról. A FIÚ. Bár minden megkeresztelt ember ily mélyen ismerné Jézust, mint Ő. Az igaz, Sri Chinmoy Budhát, Krisnát jelentősen tiszteli, de a színdarabban a Fiúról mondja, hogy "Te megtestesíted az üdvösséget, a Célt." Majd a keresztrefeszítés után az említett próféták aranytrónnal várják Jézust...
...
Ismerem és becsülőm Sri Chinmoyt és vele imádkozom:
URAM
Csak egyetlen dolgot taníts meg nekem:
Hogy szeressem a világot úgy,
Ahogyan te szeretsz engem.
..........................
Mostanában hallok arról, hogy különböző bűnökkel vádolják Sri Chinmoyt. "Csak" írásaiból ismerem. Ez már elég, hogy akinek ilyen lelkisége volt, van, az képtelen elkövetni a neki felrótt vétkeket. ( Természetesen ő sem lehetett árny nélkül, hiszen embernek született.) Ám gyümölcseiről ismerni meg a fát. Néhány kővetőjét személyesen ismerek, akik cselekedeteikkel tanúskodnak Mesterük erkölcsi tisztasága mellett.
Mindezek mellett kérdem, volt a történelem folyamán olyan erényeket élő, sőt tanítani bátor, "szent", akit kővel meg ne dobálták volna? Egyedül Jézus Krsztust említem itt meg.
Tisztában vagyok azzal, hogy ugynevezett keresztény hittételektől eltér Sri Chinmoy tanítása. Ám nem azt nézem, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. (XXIII.János Pál pápától tanultam ezt.) Más utakon járunk, de egy Cél felé. És ha Isten egyformán árasztj a Nap fényét minden emberre, egyformán ad esőt gonoszoknak és igazaknak, mennyivel inkább együtt szereti mindazokat, akik keresik Őt, imádják és szolgálják. Az Ő ölelésében élünk.

Sri Chinmoy-jal személyesen soha nem találkoztam, mégis valamiképpen ismerem, tisztelem és szeretem.

 


Cegléd, 2010.november l7

Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007