2024. június 25. kedd,
Vilmos napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Sri Chinmoy - "ismerem" és tisztelem
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

Az igaz, hogy Magyarországon előadást tartott, hangversenyt adott, személyesen nem láttam és nem beszéltem vele. Lehetett volna, mégsem sajnálom. Kezembe kerültek könyvei, lemezei. Nekem ez elég lett ahhoz, hogy tisztelni kezdjem és elmélyedni tanításában.
Jézus mondja: " Szív bőségéből szól a száj." Ha valaki leírja gondolatait, vagy a zene nyelvén szól, akkor teljes énje, benső világa nyilvánul meg. Az írás, a komponált dallamok -talán az élő beszédnél is- teljesebb énünket hozza felszínre tudatalatti mélyünkből.
Könyvei és zenéje mutatták Őt nekem be.
2009-ben a bibliai tanítás szellemiségében könyvben fogalmaztam meg: "Merjünk boldogok lenni!" Isten boldog. Norwichi Julianna, Szent Ágoston, Boethius, Pascal, Simone Weil, Pilinszky János, XVI. Benedek pápa között idézem őt is. Korunk egyik vallási zsenije. Egyszerűbben és igazabban: misztikus.
Ratzinger teológus (ma XVI. Benedek pápa) " A közép újrafelfedezése " tanulmányából idézek: " Mivel a vallásokban megtapasztalt valóság egy, ezért alapvetően csak egy vallás létezik." /.../ " Valóban a vallásnak létezik egy olyan széles területe, ahol a lelki tapasztalat összessége sokkal meghatározóbb, mint a külső formák különbözősége.Minden valódi vallás az istenség benső megtapasztalása. - Így tanít Ratzinger.
Most pedig olvassuk Sri Chinmoy tanítását: " Egyetlen abszolút Legfelsőbb van. Minden vallás ugyanazt az Istent imádja, de különféleképpen szólítják./.../ Amikor az összes vallás együtt dolgozik, elérhetnek egy nagyszerűt és jót mind az Isten, mind az emberiség számára. /.../És a világ arculatát és sorsát csak Isten Szeretete és Részvéte tudja majd megváltoztatni, amely leszáll az emberiség szívébe és életébe."
Meggyőződésem, hogy Sri Chinmoy tanítása Istenről és a vallásról több azonosságot foglal magában a II. Vatikáni Zsinat tanításával. Sőt elgondolása nagyon egybecseng Hans Küng "Világvallások etikája" című művének várt reményével.
...
Értékelésem vázlatos alapjait mutattam be eddig. Ám ezeket megelőzően döntőbb és fontosabb minden embernél, de annál különösebben, akit Isten spirituális vezetőnek választott ki, az imádság és az elmélkedés. Az ima és az elmélkedés embere ő. Képtelenség bármit kiemelni, egyszerűen könyveibe kell beleolvasni, de tökéletesebb, ha néhányat elolvasunk.
Az imádságban benne rejlik a megszólított Isten és a fohászkodó ember. Az emberi szavakban inkább a lélek hallgatása mondja el az imádást, a hálát, a kérést,
az irgalom könyörgését. Az Isten néma válasza kiált vagy suttog. Az ima párbeszéd. Erről tesznek tanúságot a keresztények nagy szentjeihez hasonlóan Sri Chinmoy imádságai.
Elolvastam színdarabját Jézus Krisztusról. A FIÚ. Bár minden megkeresztelt ember ily mélyen ismerné Jézust, mint Ő. Az igaz, Sri Chinmoy Budhát, Krisnát jelentősen tiszteli, de a színdarabban a Fiúról mondja, hogy "Te megtestesíted az üdvösséget, a Célt." Majd a keresztrefeszítés után az említett próféták aranytrónnal várják Jézust...
...
Ismerem és becsülőm Sri Chinmoyt és vele imádkozom:
URAM
Csak egyetlen dolgot taníts meg nekem:
Hogy szeressem a világot úgy,
Ahogyan te szeretsz engem.
..........................
Mostanában hallok arról, hogy különböző bűnökkel vádolják Sri Chinmoyt. "Csak" írásaiból ismerem. Ez már elég, hogy akinek ilyen lelkisége volt, van, az képtelen elkövetni a neki felrótt vétkeket. ( Természetesen ő sem lehetett árny nélkül, hiszen embernek született.) Ám gyümölcseiről ismerni meg a fát. Néhány kővetőjét személyesen ismerek, akik cselekedeteikkel tanúskodnak Mesterük erkölcsi tisztasága mellett.
Mindezek mellett kérdem, volt a történelem folyamán olyan erényeket élő, sőt tanítani bátor, "szent", akit kővel meg ne dobálták volna? Egyedül Jézus Krsztust említem itt meg.
Tisztában vagyok azzal, hogy ugynevezett keresztény hittételektől eltér Sri Chinmoy tanítása. Ám nem azt nézem, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. (XXIII.János Pál pápától tanultam ezt.) Más utakon járunk, de egy Cél felé. És ha Isten egyformán árasztj a Nap fényét minden emberre, egyformán ad esőt gonoszoknak és igazaknak, mennyivel inkább együtt szereti mindazokat, akik keresik Őt, imádják és szolgálják. Az Ő ölelésében élünk.

Sri Chinmoy-jal személyesen soha nem találkoztam, mégis valamiképpen ismerem, tisztelem és szeretem.

 


Cegléd, 2010.november l7

Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007