2017. november 19. vasárnap,
Erzsébet, Zsóka napja.
Kalendárium

November (Ősi magyar nevén, Enyészet hava) az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Neve a latin novem szóból származik melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók a novembernek a gémberes szót javasolták. A népi kalendárium Szent András havának nevezi.

...

A sírok gondozása azonban csak egy kis szelete az ünnepre való készülésnek. A Jászságban például hagyomány volt, hogy amíg a család elment a temetőbe imádkozni és gyertyát gyújtani, addig otthon égve hagyták a lámpát, hogy a hazatérő halottak könnyen szét tudjanak nézni a házban. A Tápió menti falvakban főztek a holtakra is, egy tál étel járt a halottak szellemének az asztalnál. Máshol a temetőben osztogatták az ételt, vagy a sírokra helyezték. Ez a hagyomány például Topolyán élt. De sokfelé szokásban volt az is, hogy a család összes halottjára gondolnak, vagy mécsessel, vagy kenyérrel, vízzel és sóval. Szegeden kalácsot sütöttek, amit a temető előtt ácsorgó koldusoknak adtak alamizsnaként. Sokszor vendégelték meg a nincsteleneket. A magyar hagyományban a november elseje mindenszentek napja, november másodika a halottak napja. A néphit úgy tartja, hogy a mindenszentek és a halottak napja közötti éjszakán különös látogatók járnak a templomban, mivel ilyenkor az élők helyett a holtak miséznek. Valószínűleg a koldusok, szegények megvendégelése kaláccsal, frissen sütött cipóval a pogány hitből eredő hagyomány keresztény verziója. Kereszténység előtti időben a visszajáró holtaknak készült az ünnepi kalács, hogy legyen mit enniük, ha megéheznek a bolyongásban. Az alamizsnaosztás, a szegények segítése alternatívája a szellemeknek szánt ételáldozatnak. Egy olyan lehetőség, ami a régi hagyományokat is fenntartja, de tiszteletben tartja az új vallás tanításait. Forrás: Magyar Néprajz: mek.oszk.hu Katolikus Lexikon
...

A Mindenszentek (latinul: Festum omnium sanctorum) a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel később tartja.

Az ünnep, és az azt követő halottak napja - egyházi jellegén túl- fokozatosan általános népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetőbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az emberek gyertyát gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek .

...

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért nevezték a ballada Shakespeare-jének, vállalt hivatala miatt a szalontai nótáriusnak, de szülővárosában – vélhetően természete miatt – a hallgati ember titulussal is illették. Fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai. Szegény református családba született. Szüleinek késői gyermeke volt, akik féltő gonddal nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Ő azonban igazi csodagyerek volt, már tizennégyéves korában segédtanítói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit. Az anyagi javakban nem dúskáló családi háttér ellenére olyan nagy és sokoldalú szellemi műveltségre tett szert, hogy felnőtt korára a latin, a görög, a német, az angol és a francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelentős fordítói munkát is végzett. Ő a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerője és páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Műveiben 60 ezer körüli egyedi szót használt, ezzel messze fölülmúlta költőtársait.
...

A nap krónikája - október 23.
Műegyetem, Bem tér, Parlament, Magyar Rádió

A kora reggeli órákban hazaérkezik Jugoszláviából a magyar párt- és kormányküldöttség (Gerő Ernő, Apró Antal, Hegedűs András, Kádár János). Ülésezni kezd az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) kibővített Politikai Bizottsága.

A Szabad Nép vezércikke (Új, tavaszi seregszemle) üdvözli a diákság követeléseit. A lap közli az Írószövetség felhívását: a szövetség egyetért a lengyelországi változásokkal, ugyanakkor nem tartja helyesnek a délutánra tervezett rokonszenvtüntetést.
...

 Édesapja mellett kezdte meg zenei tanulmányait, 1819-től a nápolyi konzervatóriumban Tritto és Zingarelli tanítványa volt. Először egyházi műveket komponált, első nagyobb szerzeménye az 1824-ben Nápolyban bemutatott "Adelson e Salvina" című opera volt, amit a "Bianca e Fernando" című operája követett. Ezzel elnyerte a kor híres impresszáriójának tetszését, meghívást kapott Milanóba, hogy ott a Scala számára írjon, ami nagy megtiszteltetést jelentett. 1827-ben "Il Pirata" (A kalóz) című dalművével egész Olaszországban híressé vált, sikere évvről évre nőtt.

...
A lapunkban megjelent szövegek a ARANYLANT, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket. A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos!
Tisztelt Irodalombarát! A sok megkeresés miatt tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Aranylant NEM MINDENKI SZÁMÁRA publikációs felület. A publikáláshoz tagság, a tagság eldöntéséhez pályázat kell önéletrajzzal, művekkel. Ezek alapján - ha valaki kérvényezi a tagságot -, a szerkesztők eldöntik, hogy a tagság iránt kérvényezőt felveszik-e a műveik alapos megvizsgálása után. Amennyiben valaki tagságot szerzett, úgy a portálunk elvárja a tagoktól a publikálás mellett a műhelymunkát is. Amennyi...
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Sri Chinmoy - "ismerem" és tisztelem
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

Az igaz, hogy Magyarországon előadást tartott, hangversenyt adott, személyesen nem láttam és nem beszéltem vele. Lehetett volna, mégsem sajnálom. Kezembe kerültek könyvei, lemezei. Nekem ez elég lett ahhoz, hogy tisztelni kezdjem és elmélyedni tanításában.
Jézus mondja: " Szív bőségéből szól a száj." Ha valaki leírja gondolatait, vagy a zene nyelvén szól, akkor teljes énje, benső világa nyilvánul meg. Az írás, a komponált dallamok -talán az élő beszédnél is- teljesebb énünket hozza felszínre tudatalatti mélyünkből.
Könyvei és zenéje mutatták Őt nekem be.
2009-ben a bibliai tanítás szellemiségében könyvben fogalmaztam meg: "Merjünk boldogok lenni!" Isten boldog. Norwichi Julianna, Szent Ágoston, Boethius, Pascal, Simone Weil, Pilinszky János, XVI. Benedek pápa között idézem őt is. Korunk egyik vallási zsenije. Egyszerűbben és igazabban: misztikus.
Ratzinger teológus (ma XVI. Benedek pápa) " A közép újrafelfedezése " tanulmányából idézek: " Mivel a vallásokban megtapasztalt valóság egy, ezért alapvetően csak egy vallás létezik." /.../ " Valóban a vallásnak létezik egy olyan széles területe, ahol a lelki tapasztalat összessége sokkal meghatározóbb, mint a külső formák különbözősége.Minden valódi vallás az istenség benső megtapasztalása. - Így tanít Ratzinger.
Most pedig olvassuk Sri Chinmoy tanítását: " Egyetlen abszolút Legfelsőbb van. Minden vallás ugyanazt az Istent imádja, de különféleképpen szólítják./.../ Amikor az összes vallás együtt dolgozik, elérhetnek egy nagyszerűt és jót mind az Isten, mind az emberiség számára. /.../És a világ arculatát és sorsát csak Isten Szeretete és Részvéte tudja majd megváltoztatni, amely leszáll az emberiség szívébe és életébe."
Meggyőződésem, hogy Sri Chinmoy tanítása Istenről és a vallásról több azonosságot foglal magában a II. Vatikáni Zsinat tanításával. Sőt elgondolása nagyon egybecseng Hans Küng "Világvallások etikája" című művének várt reményével.
...
Értékelésem vázlatos alapjait mutattam be eddig. Ám ezeket megelőzően döntőbb és fontosabb minden embernél, de annál különösebben, akit Isten spirituális vezetőnek választott ki, az imádság és az elmélkedés. Az ima és az elmélkedés embere ő. Képtelenség bármit kiemelni, egyszerűen könyveibe kell beleolvasni, de tökéletesebb, ha néhányat elolvasunk.
Az imádságban benne rejlik a megszólított Isten és a fohászkodó ember. Az emberi szavakban inkább a lélek hallgatása mondja el az imádást, a hálát, a kérést,
az irgalom könyörgését. Az Isten néma válasza kiált vagy suttog. Az ima párbeszéd. Erről tesznek tanúságot a keresztények nagy szentjeihez hasonlóan Sri Chinmoy imádságai.
Elolvastam színdarabját Jézus Krisztusról. A FIÚ. Bár minden megkeresztelt ember ily mélyen ismerné Jézust, mint Ő. Az igaz, Sri Chinmoy Budhát, Krisnát jelentősen tiszteli, de a színdarabban a Fiúról mondja, hogy "Te megtestesíted az üdvösséget, a Célt." Majd a keresztrefeszítés után az említett próféták aranytrónnal várják Jézust...
...
Ismerem és becsülőm Sri Chinmoyt és vele imádkozom:
URAM
Csak egyetlen dolgot taníts meg nekem:
Hogy szeressem a világot úgy,
Ahogyan te szeretsz engem.
..........................
Mostanában hallok arról, hogy különböző bűnökkel vádolják Sri Chinmoyt. "Csak" írásaiból ismerem. Ez már elég, hogy akinek ilyen lelkisége volt, van, az képtelen elkövetni a neki felrótt vétkeket. ( Természetesen ő sem lehetett árny nélkül, hiszen embernek született.) Ám gyümölcseiről ismerni meg a fát. Néhány kővetőjét személyesen ismerek, akik cselekedeteikkel tanúskodnak Mesterük erkölcsi tisztasága mellett.
Mindezek mellett kérdem, volt a történelem folyamán olyan erényeket élő, sőt tanítani bátor, "szent", akit kővel meg ne dobálták volna? Egyedül Jézus Krsztust említem itt meg.
Tisztában vagyok azzal, hogy ugynevezett keresztény hittételektől eltér Sri Chinmoy tanítása. Ám nem azt nézem, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. (XXIII.János Pál pápától tanultam ezt.) Más utakon járunk, de egy Cél felé. És ha Isten egyformán árasztj a Nap fényét minden emberre, egyformán ad esőt gonoszoknak és igazaknak, mennyivel inkább együtt szereti mindazokat, akik keresik Őt, imádják és szolgálják. Az Ő ölelésében élünk.

Sri Chinmoy-jal személyesen soha nem találkoztam, mégis valamiképpen ismerem, tisztelem és szeretem.

 


Cegléd, 2010.november l7

Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007