2024. június 25. kedd,
Vilmos napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Piéta
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák
PIETA
                                                                                            ( Jn. l9,25-27)

                          Állt az anya keservében
                          sírva a kereszt tövében,
                              melyen függött szent Fia,
                          kinek megtört s jajjal-tellett
                          lelkét kemény kardnak kellett
                              kínzón általjárnia.
Mária, Jézus Anyja, "állt" a kereszt mellett. Állt. Aki áll, az nem görnyedt, nem hajlott, nem roskadozik. Áll. Erős. Bírja a megpróbáltatást, pedig lelkét tőr járja át, amint azt az agg Simeon megjövendölte neki. Eddig is értette a kemény szavakat, de most már  érzi is. Fia jel, akinek ellent mondanak. - Neki állnia kell. Nem fokozhatja  Fia szenvedését a maga összeroppanásával. Egyenes tartással kíséri. Elviseli, hogy nem ő segíthet a kereszthordozásban. Túléli, hogy ő  nem érintheti Egyszülöttjének sáros-véres arcát,  amint azt tehette Veronika kendőjével.
                           Van-e oly szem, mely nem sírna
                           Krisztus anyjával s e kínra
                                hidegen pillantana?
                           Aki könnyek nélkül nézze,
                           hogy merül szenvedésbe
                                 fia mellett az anya?
Vajon Mária, legalább lelkében, tudta-e énekelni, hogy " magasztalja lelkem az Urat... hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát..." A megtestesülés pillanatában, amikor anya lett a Szentlélek által, akkor suttogva, csodálatban érthetetlenül ugyan, de teljes önátadással mondotta: " Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint." Tudja most hittel mondani, hogy történjék, aminek történni kell?  -  Szótlan. Hang nem jő ki ajkán. Ekkora fájdalomban jajt sem képes mondani. Szemei már könnytelenek. Szótlan. A megjövendölt tőr átjárja szívét, amelyből mégiscsak felsír imája: " történjék velem szavaid szerint. "
                            Szüzek szüze! Légy szívedben
                            hozzám jó és nem kegyetlen!
                                  Oszd meg vélem könnyedet!
                           Add hogy sírván Krisztus sírján
                           sebeit szívembe írnám
                                s bánatodban részt vegyek!
Hogy mit érezhetett Mária, talán az tudja elképzelni, fájdalmát átérezni, aki saját gyermekét temette már el. Aki szüleit veszti el, árva. aki házastársát, az özvegy. Arra azonban nincs szó, aki gyermekét fekteti sírba...  -
Áll az Anya keservében és hallgatja Fia szavait. " Atyám bocsáss  meg nekik..." - és Mária is megbocsát fia gyilkosainak. Hallja a megadó vallomást: " Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet... "Hallja latrok egyikének csúfolódását, a másik  kérését, akinek Fia megígéri: " Még ma velem leszel a paradicsomban." Aztán jön a pillanat. Jézus és Anyja tekintete találkozik, és hallja gondoskodó döntését, amely neki és szeretett apostolának szól: " Asszony, nézd, ő a te fiad... Nézd, ő a te anyád..." - Ekkor, hogy látta Édesanyját, Ő, akinek kellett Simon segítsége, Veronika kendője, most szüksége van barátja és édesanyja jelenlétére. Még neki sem volt mindegy, kit lát haldoklásában, melyből még felkiált: " Beteljesedett! " És fejét lehajtva kilehelte lelkét.
                              Fiad sebe sebesítsen!
                              Szent keresztje részegítsen
                                    és vérének itala.
                              Hogy a pokol tűzén ne égjek!
                               S az ítélet napján, kérlek,
                                   te légy védőm, Szűz Anya!
Igen, akkor, s már előbb, halálom óráján kérjed Fiadat, fordítsa felém arcát és mondja nekem is: " Még ma velem leszel országomban. "
Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007